HMS-magasinet 3/2020 er ute nå

Publisert

HMS-magasinet 3/2020 er på vei ut til abonnentene. I denne utgaven kan du lese om følgende:

LEDER

Ikke hjemmekontor for alltid

«Å drive utvikling i en organisasjon med bare digitale møteplasser og avstandsledelse virker fortsatt bare som en halvveis god idé. Å følge med på hvordan medarbeiderne har det der hjemme når det gjelder arbeidsstillinger, utstyr og inneklima er en annen oppgave. Å bry seg om andre enn seg selv er fortsatt en av de viktigste faktorene ved å være ansatt i en bedrift sammen med andre.»

HMS-AKTUELT

To psykologer lanserer Norges første digitale konflikthåndteringsverktøy

Salutis HMS: Bedriftshelsetjeneste med trippel ISO-sertifisering

Krisen åpnet alle dører for dampvaskerne til Tecnovap

KORONA-HVERDAGEN

Nå vet alle hva HMS betyr

Det måtte en global pandemi til. En krise som på brutalt vis skapte overhengende fare for både eget og andres liv. I løpet av tre intense måneder har HMS-rådgiverne i Øst politidistrikt jobbet for å skape forståelse, trygghet og samhold blant sine cirka 2000 kolleger.

– Dette er ikke over

– Nå er det viktig ikke å lene seg tilbake. Dette er slett ikke over. Å holde tak i initiativet vil være helt avgjørende i tiden som kommer.

Slik skal Trysil nå toppen igjen

Ikke nok med at det var fredag 13. mars – selve ulykkesdagen. Alle skiheisene sto stille. Gjestene hadde nærmest rømt, og flesteparten av de ansatte var på vei hjem. Norges fremste vintersportsdestinasjon hadde rast fullstendig sammen i løpet av ett døgn.

– Det er lys i tunnelen

– Her er alle de ansatte som jeg måtte «skicka hem», sier Eva Ruder Thorén, mens hun tar oppstilling foran den portrettfylte veggen i resepsjonen hos Trysilguidene.

KONFLIKTHÅNDTERING

Sykehuset satser på forebygging

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo satser på å forebygge konflikter før de oppstår. Nå har sykehuset utarbeidet skriftlige rutiner for konflikthåndtering.

HMS-VERKTØY

Med hele barnehagen på mobilen

Villa Villekulla barnehage i Sandefjord tok i bruk HMSverktøyet PBL Mentor HMS for tre år siden. Ledelsen i barnehagen er meget godt fornøyd med valget.

Granskingsmetodikken virker

– Det er viktig å granske alle uønskede hendelser i en virksomhet. Det bidrar til å redusere tallet på arbeidsskader, og det styrker sikkerhetskulturen i organisasjonen.

HMS er god butikk

En nyttefokusert og balansert HMS er viktig som konkurranseparameter.

FAGSIDENE NYTT OM FORSKNING

I disse yrkene risikerer du kortere arbeidsliv

Folk i fysisk belastende yrker jobber mindre og er mer syke, viser en stor dansk undersøkelse. Resultatene viser at hardt arbeid medfører en tydelig risiko for sykefravær, arbeidsledighet og færre år i arbeid.

STANDARD NORGE

Økt kvalitet på renholdet i helse- og omsorgstjenesten

HMS-magasinet

HMS-magasinet

HMS-magasinet kommer ut seks ganger i året, og er bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet.

Last ned bladet elektronisk


Eller bestill abonnement

Et nytt dokument skal bidra til redusert risiko for smittespredning og god samhandling mellom renholdere og resten av virksomheten. Det er utviklet av en bredt sammensatt komité av fagfolk, på initiativ fra Forum for sykehusrenhold.

JUSS OG ARBEIDSMILJØ

Tre tips til ledere som skal følge opp permitterte medarbeidere

Det å bli permittert vil oppleves og takles forskjellig fra person til person, men vil for mange være en tøff erfaring på flere måter.

SPØR STORENG

Hvem skal permitteres?

Permittering og ferie Oppsigelse og permittering Sykmeldt før permittering Sykmeldt etter permittering

SPØR HMS-RÅDGIVERNE

Skal arbeidsgiver gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare?

Hva skal arbeidsgiver gjøre for å ivareta min helse ved asbestsanering?

Hvordan går vi fram for å lage et internkontrollsystem i henhold til gjeldende krav?

VERNEOMBUDETS HVERDAG

Alt haster!

Kris Bremer Kristensen er hovedverneombud ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) i Oslo. I over en måned har han måttet organisere vernetjenesten fra hjemmekontor, men er sterkt ønsket tilbake i førstelinjen ved sykehuset.

Powered by Labrador CMS