HMS-magasinet 5/2020 er ute nå

Daletec AS er verdensledende på flammehemmende stoff i arbeidsklær, nå har de også blandet inn stretch.

Publisert

– Vi har brukt nærmere 1,5 år med utvikling for til slutt å ende opp med en helt fersk sertifisering, forklarer merkevaresjef Erlend Hesjedal-Johannessen. Etterspørselen er han ikke i tvil om – for mannlige arbeidstakere i stort sett hele verden liker også arbeidsklær som passer og sitter godt.

Daletec AS har levd et langt liv med utvikling og forbedring av arbeidsklær. Men i den lille bygda Dale i Vestland slutter de ansatte aldri å holde fast ved grunnideen: Å sikre at færrest mulig blir skadet i sitt daglige arbeid.

I HMS-magasinet 5/2020 kan du lese mer om Daletec. I tillegg finner du dette:

Modernisering, effektivisering, digitalisering = nytt arbeidsliv

LEDER: «Det vil skapes et arbeidsliv som kommer til å bestå av langt færre ansatte fordi oppgavene er effektivisert gjennom modernisering og digitalisering. »

Landets største laboratorium

På noen få kvadratmeter tettpakket med maskiner og kjemikalier svinger Frode Faugstad seg rundt i det som er Norges største laboratorium for tekstiler.

Nikkelverk med eget sikkerhetssenter

22. juni i sommer åpnet Glencore Nikkelverk i Kristiansand sitt eget sikkerhetssenter. Her skal nikkelverkets ansatte trene på å jobbe trygt både i teori og praksis.

Mangfold gjennom generasjoner

Mangfoldarbeid er ikke et nytt fenomen for Hennig-Olsen Is i Kristiansand. Bedriften har inkludert i over 50 år.

Hvordan unngå konflikter og misforståelser på arbeidsplassen?

KRONIKK: Uklarheter når det gjelder rollene i HMS-arbeidet på arbeidsplasser bidrar ofte til konflikter, misforståelser og dårlig samarbeid. Ledere, verneombud og tillitsvalgte må ha god rolleforståelse, og alle må jobbe sammen for å etablere klare rammer for samarbeidet. Ansvar og myndighet for oppgavene som skal utføres må defineres og kommuniseres til alle ledere og ansatte i virksomheten.
Kari Witsø, Arbeidsmiljø-senteret
Lisbeth Aamodt, Kiwa

Gode ledere forebygger helseproblemer

Gode ledere motvirker negative effekter av omstillinger og endringer på arbeidsplassen, går det fram av en fersk doktoravhandling.

Demper støyen i kantina

– Med enkle og effektive tiltak på plass for å dempe støyen var det igjen mulig å snakke med arbeidskollegene i kantina.

Trenger du et lite puff?

Noen ganger er det ikke mye som skal til før vi finner bedre løsninger, enklere rutiner, andre svar og gjør rutinemessige ting på en annen måte. Nudging kan være hjelperen på veien.

Yrkesaktive og pensjonister har best livskvalitet

Arbeidsledige og uføre kommer dårligst ut i en helt ny undersøkelse som for første gang har sett på hvor god livskvalitet nordmenn har. Yrkesaktive og pensjonister er mest fornøyd.

Fallsikring ved arbeid i høyden

Fallulykker er en av de hyppigste årsakene til dødsfall og alvorlige skader på norske arbeidsplasser, og problemet tas på høyeste alvor av bedriftene. En ny Norsk Standard, NS 9610, forklarer det norske regelverket rundt fallsikring og gir praktisk informasjon om utførelse, utstyr og opplæring ved arbeid i høyden.

Syke ansatte må akseptere annet arbeid

Ansatte som er sykmeldt må akseptere andre arbeidsoppgaver enn de har til vanlig, dersom det ikke er mulig å tilrettelegge i jobben de ellers gjør.

HMS-magasinet

HMS-magasinet

HMS-magasinet kommer ut seks ganger i året, og er bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet.

Last ned bladet elektronisk


Eller bestill abonnement

Spør Storeng

  • Straffedømt regnskapssjef soner – hva nå?
  • Langvarig sykefraværssak
  • Arbeidstaker leverer ikke – hva gjør vi med fortrinnsretten?
  • Ikke motregning fra arbeidsgiver
  • Sluttpakke etter sykelønnsperiode

Spør HMS-rådgiverne

  • Produksjonsarbeidere i øvre alderssjikt
  • Skap god arbeidshelse

Alle respekterer smittevernreglene

– Som næringsmiddelbedrift er vi underlagt strenge hygienebestemmelser. Dette var vi allerede før koronaepidemien slo til her i landet. Derfor føles ikke smittevernregimet i produksjonen så strengt.

Faste sider

HMS-aktuelt
Flere sider med nyheter og HMS-tips.

Produkter
Flere sider med produktnyheter

HMS-guiden
Du finner nettutgaven her

Powered by Labrador CMS