HMS-magasinet 1/2021 er ute nå

I første koronabølge var det størst smitterisiko blant helsepersonell. Nå viser nye tall fra FHI at det er de ansatte i serveringsbransjen som er mest utsatt.

Publisert

Flere forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) har undersøkt om det er yrkesgruppene med tettest kontakt med andre mennesker som er mest utsatt for smitte. Slik tallene foreligger per februar 2021 er det mye som tyder på at dette kan være sannsynlig.

I HMS-magasinet 1/2021 kan du lese mer om FHI sine funn. I tillegg finner du dette:

Korona-perspektiver 2.0

LEDER: «Det er ingen ting som er evigvarende. Oljepengene har gitt mange bedrifter og arbeidstakere muligheter til ikke å starte helt på bar bakke igjen når kjøpelysten, investeringsbehovene og reisetrangen tar seg opp igjen. Men forstår vi alvoret av den omstillingen vi må gjennom? Forstår mange nok mennesker, unge som eldre, at det vil være mer behov for dem enn noen gang før?»

Arbeidsgiver har hele ansvaret

Arbeidstilsynet oppfordrer ansatte og arbeidsgivere til å jobbe mye tettere sammen om å finne de beste løsningene for hjemmekontorene.

Sliter med å skaffe nok kontorstoler og gåmøller

Rundt halvparten av alle yrkesaktive jobber fra hjemmekontor eller studerer hjemme i disse dager. Hva anskaffer vi oss av møbler for å kunne få gjort jobben vår best mulig hjemmefra?

Lag avtale for hjemmekontoret!

– Det er mye å tenke på for alle som arbeider på hjemmekontor i disse dager, ikke bare for arbeidstaker, men også for arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven gir gode føringer.

Øvelsene som får deg til å yte bedre

Hvor flink er du til å ta en pause fra arbeidet og strekke litt på kroppen?

Ikke bli fareblind: Deltar i prisbelønnet sikkerhetsprosjekt i bygg og anleggsbransjen

Er du oppmerksom på alle farene som lurer på byggeplassen – også etter lang fartstid i jobben? Det er nemlig da du risikerer å bli fareblind.

Blir du eksponert for løsemidler på arbeidsplassen?

Passiv prøvetaking gir effektivt svar I mange tilfeller er det nødvendig å foreta målinger på arbeidsplassen for å kunne bestemme nivået på forurensninger fra ulike kjemikalier. Passiv prøvetaking er en effektiv måte å gjøre dette på.

På høy tid med brannkommisjon

LESERBREV: «Brann er en universell risiko som påvirker alle mennesker, samfunnsliv og økonomier verden over, og til alle tider. Kostnader og lidelser for enkeltmennesker, familier, eiendom, næringsliv og miljø er enorme. Men blir vi kloke av skade?»

Kjør gode prosesser ved oppsigelse

Sykefravær er et ømtålig tema i Norge, og i særdeleshet ved mistanke om at fraværet ikke er legitimt. Ikke desto mindre er det et lederansvar å ta tak i problemet.

Gode sikkerhetstiltak gir bedre trygghetsfølelse

Siden terroranslaget mot Regjeringskvartalet i 2011 er de de ansatte i departementene studert for å se hvordan terroren og påfølgende håndtering har påvirket dem. Ett funn er at synlige sikkerhetstiltak øker følelsen av trygghet på jobb.

Spør HMS-rådgiverne

  • Hvem har ansvaret for smittevernet på arbeidsplassen?
  • Vold og trusler på arbeidsplassen
  • Hvilke bedrifter er pålagt BHT?

Mange misforståelser om hjemmekontor

Uavhengig av om hjemmekontor er midlertidig eller ei, skal arbeidsgiver uansett sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Her er ti punkter du må huske på.

Godt smittevern i detaljhandelen

For å styrke smittevernet i detaljhandelen publiserte Standard Norge en smitteveiledning (NHS C19-6) for sektoren i november 2020.

Spør Storeng

  • Sluttavtale: Når ferien ikke er avviklet
  • Vi har prøvd alt – men nå vil vi si henne opp i prøvetiden?
  • Hvilken beskyttelse har egentlig en tillitsvalgt?
  • Ingen tillitsvalgte? Velg ansatt-representanter
  • Ansatt har fått sluttavtale – kan hun også få sykepenger?

Også ledere må bruke personlig verneutstyr

Kjell Ola Grønbekken er verneombud for byggentreprenøren Ø.M. Fjeld i Kongsvinger. Han gir klar beskjed om at samme regler gjelder for alle som vil inn på byggeplassen.

HMS-magasinet

HMS-magasinet kommer ut seks ganger i året, og er bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet.

Last ned bladet elektronisk


Eller bestill abonnement

Faste sider

HMS-aktuelt
Flere sider med nyheter og HMS-tips.

Produkter
Flere sider med produktnyheter

Nytt om navn
Nyheter om folk i bransjen

HMS-guiden
Du finner nettutgaven her

Powered by Labrador CMS