(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Færre tar ut alderspensjonen tidlig

Etter pensjonsreformen har mange tatt ut alderspensjonen i alderen mellom 62 til 66 år, gjerne i kombinasjon med jobb. – Nå ser vi en nedgang i tidlig uttak, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

Publisert

Det er ledernett.no som skriver dette. Med pensjonsreformen i 2011 fikk mange mulighet til å ta ut alderspensjon fra 62 år. Man kunne også kombinere jobb og pensjon uten at pensjonen blir redusert. Ved å kombinere jobb og pensjon blir de samlede inntektene høye i noen år. Men fordi pensjonsutbetaling ene spres på flere år, blir månedlig utbetalt alderspensjon lavere resten av livet.

Nå ser NAV for første gang nedgang i andelen som tar ut alderspensjon i alderen 62–66 år. Blant de som har rett til å ta ut alderspensjon i alderen 62–66 år, gikk andelen med alderspensjon ned fra 58 til 57 prosent fra utgangen av 2016 til 2017.

– Nedgangen i tidliguttak er beskjeden så langt, men kan tyde på at folk i større grad enn før tar inn over seg levealdersjusteringen av alderspensjonen, sier seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien.

Så lenge levealderen fortsetter å øke, innebærer levealdersjusteringen at yngre årskull må jobbe noe lenger og utsette uttaket av alderspensjon for å oppnå samme alderspensjon som eldre årskull. Det vil si at en 67-åring i 2018 må regne med å jobbe om lag 9 måneder lenger enn en 67-åring gjorde i 2011.

– Nå har levealdersjusteringen virket i noen år, og den har fått gradvis større betydning for nivået på alderspensjonen. Det kan ha ført til at flere har valgt å utsette uttaket av alderspensjon, sier Lien.

921 100 alderspensjonister

Ved utgangen av mars 2018 var det 921 100 personer som mottok alderspensjon, en økning på 2,5 prosent sammenlignet med for ett år siden. Det er ventet at antall alderspensjonister vil vokse raskt også i årene framover, og at vi vil passere én million alderspensjonister i løpet av 2021.

Færre minstepensjonister

Ved utgangen av mars 2018 var det 151 200 alderspensjonister som mottok minstepensjon. Dette er en nedgang på 3 000 fra desember 2017. Antallet minstepensjonister steg høsten 2016 og høsten 2017 som følge av økte satser for minstepensjon. Den langsiktige trenden er imidlertid at det blir færre minstepensjonister.

– I yngre kull av alderspensjonister er det flere som har hatt høy yrkesaktivitet og tjent opp gode pensjonsrettigheter enn blant pensjonistene som faller fra, forklarer Lien.

(ledernett.no)

Powered by Labrador CMS