Arkivenes Hus (Illustrasjon: Lund og Slaatto arkitekter)
Arkivenes Hus (Illustrasjon: Lund og Slaatto arkitekter)

Får gjev pris for trygg byggeplass

Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring har delt ut SHA-prisen 2017. Vinneren er Arkivenes hus i Stavanger.

Publisert

– Arkivenes hus, i regi av totalentreprenør Kruse Smith, går foran som et godt eksempel på innovative løsninger som gir en trygg byggeplass, en trygg drift og et sikkert vedlikehold, begrunner juryens leder og direktør i Forsvarsbygg Erik Øimoen.

Sikkerhet i alle faser

Prisutdelingen er del av en felles satsning på skadefrie bygge- og anleggsplasser, heter det i en pressemelding sendt ut i forbindelse med utdelingen.
– Hele bygge- og anleggsbransjen må tenke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i hele prosjektløpet, helt fra prosjekterende til entreprenør og arbeidstakere. Her er samarbeidet i prosjektet Arkivenes hus et foregangseksempel, sier juryleder Øimoen.

Juryens begrunnelse

Sikkerhet har vært et viktig fokusområde i planleggingen, byggingen og i senere drift og vedlikehold:

  • Prosjekteringsfasen er basert på BIM med pilotering på Virtual Design and Construction.
  • Modellering med midlertidige konstruksjoner og riggplan er formidlet ved oppstartsmøter.
  • «BIM-kiosker» ble plassert på byggeplass og bidro til at alle fikk informasjon om prosjektet på en enkel måte.
  • Prosjektet har også benyttet andre innovative løsninger, som blant annet bruk av en bore-robot i byggingen. Bruk av bore-roboten har medført vesentlig mindre arbeid i høyden.
  • Ved å installere en kran øverst i heissjakten unngås manuell bæring ved senere ombygginger av bygget.

– Det viser at Kruse og Smith har hatt fokus på sikkerhet i hele prosjektløpet, også i drift og vedlikehold av bygget, sier jurylederen.

- Kruse Smith går foran som et godt eksempel på innovative løsninger som gir en trygg byggeplass, en trygg drift og et sikkert vedlikehold, sa juryens leder direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg da han delte ut SHA-prisen 2017 til Kruse Smith for Arkivenes hus i Stavanger.<br />Fra venstre: Juryleder Erik Øimoen i Forsvarsbygg, prosjektleder Steinar Lerbrekk og HMS-leder Trond Erik Hetlelid i Kruse Smith. (Foto: Forsvarsbygg)
- Kruse Smith går foran som et godt eksempel på innovative løsninger som gir en trygg byggeplass, en trygg drift og et sikkert vedlikehold, sa juryens leder direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg da han delte ut SHA-prisen 2017 til Kruse Smith for Arkivenes hus i Stavanger.
Fra venstre: Juryleder Erik Øimoen i Forsvarsbygg, prosjektleder Steinar Lerbrekk og HMS-leder Trond Erik Hetlelid i Kruse Smith. (Foto: Forsvarsbygg)

Juryens deltakere

Juryen har bestått av representanter fra byggherrene, prosjekterende, utførende, samt arbeidstakerne: Erik Øimoen i Forsvarsbygg, Tom Baade-Mathiesen i Norconsult, Lene Jønsson i HMS og Entreprenørskolen og Heine Nilsen i Fellesforbundet.

For mer informasjon om prisutdelingen, kontakt juryleder.

(Pressemelding)

Dette er SHA-prisen

Prisen deles ut som en del av arbeidet i «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring». SHA-prisen er en svært viktig utmerkelse i byggebransjen og gis til prosjekter som styrker samarbeidet mellom byggherrene, de prosjekterende og de utførende som håndterer risiko og bidrar til god planlegging og innovative løsninger som fremmer HMS/SHA i alle faser av et prosjekt.

Powered by Labrador CMS