HMS-magasinet 2/2020 er ute nå

Den nyeste utgaven av HMS-magasinet dreier seg i stor grad om koronakrisa: Vi har pratet med en permittert butikksjef, en operasjonsoffiser i Heimevernet, daglig leder i et begravelsesbyrå, og en barnehagestyrer om deres korona-hverdag.

Publisert

Vi har også pratet med direktøren i SMB Norge (tidligere Norsk Bedriftsforbund) om utsiktene etter det hele er over. Og: Vil koronakrisa kunne bety varige endringer i arbeidsformer, eller vil tidligere nivå og strukturer gjenoppstå når pandemien er over?

I HMS-magasinet 2/2020 kan du lese om dette:

Leder: I koronaens tid

«Arbeidslivet blør. Jobbene forsvinner, ansatte permitteres og settes på sidelinja. Bedriftene vet ikke om det er nå-situasjonen eller den som kommer når alt er over, som vil være den verste.»

Historien som aldri tar slutt

Hvordan kunne det skje? Det er ganske utrolig at vi fortsatt stiller oss dette spørsmålet, 40 år etter at Alexander Kielland-plattformen knakk sammen, kantret og havnet opp ned. Alt skjedde i løpet av 20 minutter. Den ombygde leteplattformen hadde 212 arbeidere om bord i sin brakkerigg denne skjebnesvangre kvelden 27. mars 1980. 123 mennesker omkom. 89 overlevde.

KORONA-HVERDAGEN

Annicken Nyheim

 • Permittert butikksjef Jack & Jones
 • Permittert treningsinstruktør Avancia Sport Club
 • Midlertidig ansatt Kiwi

Even Langrekken

 • ­ Permittert nattevakt ved Forsvarets Veteransenter
 • ­ Operasjonsoffiser i Heimevernet (HV)

May-Elin Solheim

 • ­ Enhetsleder/barnehagestyrer
 • på hjemmekontor

Tore Huuse Øwre

 • ­ Daglig leder i begravelsesbyrået Kordahl & Toverud AS

NorgesGruppens HR-direktør:
– Vi skiftet fokus på ett sekund

Koronakrisen skyllet sine alvorlige konsekvenser brått og brutalt inn over oss. Midt i stormen havnet mange butikkansatte – og spesielt dem som skulle forsyne oss med dagligvarer.

Partytelt blir smitteverntelt

Smarttelt på Årnes i Viken er leverandør av partytelt. Der innså de raskt at partysesongen var avlyst i overskuelig framtid. Bedriften kastet seg derfor rundt og tenkte nytt.

– Vi kommer til å se en rekke konkurser

– Alt tyder på at vi vil ha en del færre små bedrifter og flere arbeidsledige i Norge når vi gjør opp status etter denne krisen.

ERGONOMI OG KONTORLØSNINGER

Særlig smartere blir det ikke

Utenfra ser Karvesvingen 5 på Hasle i Oslo ut som et tidstypisk og moderne kontorbygg. Innenfor glassveggene er det derimot noe helt annet og mye mer.

– Forskningen er ikke god nok

Forskere ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har gått gjennom tilgjengelig kontorforskning. Deres konklusjon er at forskningen ikke holder mål.

Vil Korona føre til varige endringer i våre måter å jobbe på?

Ferske undersøkelser viser at fire av ti nordmenn nå jobber fra hjemmekontoret under koronaepidemien.

Forskning på hjemmekontor: - Vi får gjort like mye

Forskning viser at vi ikke blir mindre produktive av å ha hjemmekontor, så lenge man jobber smart og har gode verktøy for samarbeid.

Skal få smittevernutstyr raskere ut i markedet

Norske og europeiske virksomheter står nærmest i kø for å få sine smittevernprodukter ut i et marked med enorm etterspørsel.

Retten ser svært alvorlig på brudd på arbeidstidsreglene

Dommen etter søppelskandalene i Oslo og Vestfold viser at retten ser svært alvorlig på brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Spør Storeng

 • Er jeg bundet av seks måneders oppsigelsesfrist?
 • Egenoppsigelse gitt under tvang er ugyldig
 • Kan vi avtale prøvetid i et vikariat?
 • Kan vi inndra firmabil ved langtidsfravær?
 • Kan vi stanse forskuttering av sykelønn?

Spør HMS-rådgiverne

 • Ikke endre en løfteteknikk som føles bra
 • Tungt og gjentakende arbeid
 • Trening forebygger plager

Verneombudets hverdag: Behovet bestemmer tidsbruken

– Vi har ikke satt av noen bestemt ukedag eller et bestemt timetall på kalenderen til vernetjenesten. Det er behovet som avgjør tidsbruken.

Faste sider

HMS-aktuelt
Flere sider med nyheter og HMS-tips.

Nytt om navn
Nyheter om folk i bransjen

Produkter
Flere sider med produktnyheter

HMS-guiden
Du finner nettutgaven her

HMS-kalenderen
Du finner nettutgaven her

HMS-magasinet

HMS-magasinet

HMS-magasinet kommer ut seks ganger i året, og er bladet for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet.

Vil du bli bedre kjent med bladet?

Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Powered by Labrador CMS