Nordens første fagskole i HMS: I fjor fikk de første studentene ved fagskolen i HMS ved AOF Norge utlevert sine vitnemål som de første uteksaminerte HMS-rådgivere i Oslo. (Foto: Jan Tveita)
Nordens første fagskole i HMS: I fjor fikk de første studentene ved fagskolen i HMS ved AOF Norge utlevert sine vitnemål som de første uteksaminerte HMS-rådgivere i Oslo. (Foto: Jan Tveita)

Fagskoleutdanningen styrkes

I går ble fagskolemeldingen behandlet i Stortinget. De folkevalgte vedtok å gi fagskoleutdanningen et skikkelig løft.

Publisert

I 2017 skal fagskolene få tilført 68 millioner kroner, opplyses det på regjeringen.no. Det er blant annet opprettet en ny utviklingspott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene, og fagskoler kan søke om tilskudd her innen 12. mai.

Løfter fagskolestudenten

I dag studerer litt over 15 000 studenter ved landets 94 fagskoler. Disse har færre rettigheter og goder enn andre studenter. Derfor endres for eksempel betegnelsen "fagskolepoeng" til "studiepoeng".

Nytt nasjonalt opptakssystem

Det vil også bli lettere å finne fram til studietilbudene ved fagskolene. Med et nytt opptakssystem skal søkere på nettsidene til Samordna opptak få mulighet til å se og velge mellom å bli for eksempel byggingeniør ved Høgskolen i Oslo og Akershus eller en mer praktisk fagtekniker i byggfag ved Fagskolen Oslo Akershus.

– I dag er fagskoletilbudet for dårlig kjent. Med et nytt opptakssystem gjør vi fagskoler mer synlige, og det blir like lett for søkere å velge mellom studier fra fagskoler som fra universiteter og høyskoler, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De viktigste tiltakene

* Utviklingspott på 35 millioner kroner.

* Rett til å være del av en studentsamskipnad.

* Bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger.

* Nytt nasjonalt opptakssystem.

* Ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning.

* Ny kvalitetspris.

* Kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne.

* Bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanningen.

* Treårig fagutdanning ved særlige tilfeller.

(regjeringen.no)

Fakta om fagskoleutdanningen

  • Det er 94 fagskoler spredt over hele landet, med litt over 15 000 studenter.
  • Fagskoleutdanning er høyere yrkesutdanning og et alternativ til universitets- og høyskoleutdanning.
  • Utdanningene er korte og praksisnære (0,5-2 år). Bygger oftest på fag- eller svennebrev eller yrkeskompetanse, men også på generell studiekompetanse.
  • Fagskolene tilbyr et bredt spekter av fag, der tekniske fag og helse- og sosialfag er de fagområdene som har flest studenter.

(Kilde: regjeringen.no)

 
Powered by Labrador CMS