Under arbeid i høyden er det spesielt viktig med fallsikringsutstyr. (Foto: Jan Tveita)
Under arbeid i høyden er det spesielt viktig med fallsikringsutstyr. (Foto: Jan Tveita)

Fallulykkene dominerer i arbeidslivet

Fall var den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet i fjor. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert, var om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

Publisert

I 2017 ble det rapportert i alt 21 937 arbeidsulykker til Nav fra ulike deler av arbeidslivet i Norge, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB). Sammenliknet med 2016 innebærer det en reduksjon på 522 arbeidsulykker, eller 2,3 prosent. I 45 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene langvarig fravær, mens ulykkene i de resterende 55 prosent av tilfellene resulterte i kortvarig fravær.

Fall vanligst

Som foregående år er fall den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2017. Fall er den mest rapporterte ulykkestypen innenfor næringsgrupper som gjerne blir assosiert med ulykker i arbeidslivet, som eksempelvis bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring. Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at fall dominerer som ulykkestype innenfor undervisning, offentlig administrasjon og sosialforsikring, og personlig tjenesteyting.

Færre ulykker med kortvarig fravær

Siden statistikk om arbeidsulykker ble opprettet i 2014, har antall rapporterte ulykker som gir kortvarig fravær sunket gradvis fra rundt 14 000 til omtrent 12 000. I samme periode har tallet på ulykker som har medført langvarig fravær, holdt seg mer stabilt rundt 10 000.

Transport og lagring

Det er i transport og lagring at de fleste alvorlige arbeidsulykkene skjer. I 2017 var det i alt åtte rapporterte arbeidsulykker pr. 1000 ansatte i Norge, mens 3,6 ulykker pr. 1000 ansatte endte i langvarige fravær fra jobb. Fordelt etter næring var forholdstallet for arbeidsulykker med langvarig fravær høyest i transport og lagring med 6,3 ulykker pr. 1000 ansatte.

Det er stor variasjon mellom ulike næringer. Til sammenlikning var eksempelvis forholdstallet lavest innenfor informasjon, finansiering og faglig tjenesteyting, med 0,8 arbeidsulykker pr. 1000 ansatte.

(ssb.no)

Powered by Labrador CMS