– Sykefravær har mye med trivsel på jobben å gjøre, mener hjelpepleierne (f. v.) Oddveig Heggen, Bente Bekkelien og Anne Mette Iversen ved Lillehammer Helsehus. (Foto: Jan Tveita).
– Sykefravær har mye med trivsel på jobben å gjøre, mener hjelpepleierne (f. v.) Oddveig Heggen, Bente Bekkelien og Anne Mette Iversen ved Lillehammer Helsehus. (Foto: Jan Tveita).

Hvorfor sykmelder helsepersonell seg?

Et svensk landsomfattende forskningsprosjekt skal forsøke å finne svar på hvorfor helsearbeidere sykmelder seg - eller holder seg friske.

Publisert

Sykmeldinger er vanlig i helsevesenet, skriver forskning.se. Men hva er det som gjør at man blir syk - eller holder seg frisk? Påvirkes sykefraværet av om lederne har god kompetanse i helsefremmende lederskap?

Forskere fra Høgskolen i Borås, Universitetet i Göteborg og KTH (Kungliga Tekniska högskolan) i Stockholm skal forsøke å finne ut hva som ligger bak sykefraværstallene i svensk helsevesen. Forskningen skjer i samarbeid med regionale myndigheter.

Todelt prosjekt

Enkelt forklart inneholder forskningsprosjektet to deler: A og B. Det ene prosjektet skal studere hvordan arbeidsforholdene påvirker sykefravær, lederskap og personalendringer.

– Sykefravær er ikke bare dyrt for samfunnet, arbeidsgiveren og hvert enkelt individ. Sykefravær betyr også plager og smerter for den sykmeldte. Det er derfor viktig å være med og videreføre forskningen på dette området, sier prosjektleder Sara Larson Fällman ved Høgskolen i Borås.

Effekten av lederutdanning

Det andre prosjektet skal forske på ledelse i helsevesenet. Forskerteamet skal forsøke å finne ut hva det betyr for en arbeidsplass at lederen har gjennomgått en helsefremmende lederutdanning, og om effekten av den kan avspeiles i sykefraværsdataene.

– Gjennom økt kunnskap kan vi skape bedre forutsetninger for å bygge holdbare organisasjoner. Resultatene av forskningen skal spres gjennom tilbakeføring av kunnskap til oppdragsgiver og via arbeidsvitenskapelige konferanser og vitenskapelige publikasjoner, sier forsker og prosjektleder Cecilia Ljungblad ved Høgskolen i Borås.

(forskning.se)