HMS-forskrifter
HMS-forskrifter

Kutter ned på HMS-forskrifter

Arbeidsdepartementet reduserer antall HMS-forskrifter fra 47 til seks. Samtidig lanserer departementet en bred informasjonskampanje om arbeidsmiljøet.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

– Ved å slå sammen disse forskriftene skal det bli lettere å se sammenhengen i dem. Dagens forskrifter har fått utviklet seg fragmentarisk, sier statssekretær Jan Erik Støstad i Arbeidsdepartementet til nettstedet FriFagbevegelse.no.

– Antall forskrifter har ført til at det både er vanskelig å finne fram i forskriftene og se helheten i arbeidsmiljøspørsmål, mener Støstad.

AMU og verneombud

Arbeidet med Arbeidsmiljømeldingen som ble lagt fram tidligere i høst, viser at spesielt medvirkningsordningene som arbeidsmiljøutvalg og verneombudsordninger, ikke er godt nok kjent. Det håper departementet skal bedre seg gjennom informasjonskampanjen.

– Vi håper også at regelverket ikke bare skal bli bedre kjent, men også bedre etterlevd, sier Støstad og viser til Adecco-skandalene som eksempler på at regelverket blir brutt. Det er Arbeidstilsynet sammen med partene i arbeidslivet som har gjort jobben med forskriftsrasjonaliseringen.

Ingen vesentlige endringer

Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet.

Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen.

Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet.

Støstad understreker at de nye forskriftene ikke vil føre til vesentlige endringer i innholdet. Det skal være det samme som i dag, bare bli lettere å forstå og letter å bruke.

Det er Arbeidstilsynets HMS-forskrifter som nå blir redusert i antall. De nye forskriftene tre i kraft fra 1. januar 2013.

(FriFagbevegelse.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"