Skedsmo-kommune-seniorpolit
Skedsmo-kommune-seniorpolit

Flere eldre jobber lenger

Yrkesdeltakelsen blant eldre økte i fjor for tredje året på rad. Det betyr at flere eldre arbeidstakere velger jobb og lønn fremfor mer fri.

Publisert

Sigrid Louise Bjørnstad (67) valgte å fortsette å stå i jobben som miljøplanlegger i Skedsmo kommune. (Foto: Jan Tveita)

Nye tall fra Nav viser at stadig flere eldre jobber, skriver Aftenposten. Den store økningen i yrkesdeltakelsen blant eldre fortsatte i fjor, og kommer på toppen av sterk vekst også i de to foregående årene.

Pensjonsreformen fungerer

I 2011 ble pensjonsreformen satt i verk. Da fikk nesten alle muligheten til å ta ut pensjon fra 62 år, men slik at den årlige, livsvarige pensjonen fra folketrygden ble lavere ved tidlig uttak. Samtidig ble det ble fritt fram for å jobbe uten at det fører til kutt i alderspensjonen.

Lønnsomt med jobb og AFP

Seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav tror reformen har betydd mye.

– Muligheten til å kombinere alderspensjon med arbeid uten at pensjonen blir redusert, har fått flere til å fortsette i jobb. Tidligere hadde mange AFP i denne aldersgruppen, og da ble pensjonen redusert hvis du jobbet ved siden av, sier han til Aftenposten.

Flest i private bedrifter

AFP står for avtalefestet pensjon, og gjorde at svært mange kunne pensjonere seg fra 62 år med en pensjon etter skatt omtrent på linje med alderspensjon.

Lien sier sysselsettingen etter pensjonsreformen har økt aller mest i private AFP-bedrifter.

– Det er her lønnsomheten ved å jobbe etter 62 år har økt aller mest, sier han.

AFP-ordningen for offentlige ansatte er derimot videreført slik at de får kutt i pensjonen hvis de jobber ved siden av.

Størst økning for 64-åringene

Økningen i yrkesandelene skjer særlig i aldersgruppen 62–64 år. For disse tre kullene økte yrkesdeltakelsen med 6–7 prosentenheter fra 2010 til 2013. Aller størst er økningen for 64-åringene. I 2010 jobbet 39 prosent av dem. Tre år senere var andelen steget til 45,9 prosent.

For hele aldersgruppen 62–66 år er økningen fra 39,5 prosent i 2010 til 44 prosent i 2013. Hvis andelen hadde holdt seg på 2010-nivå, ville det vært 12 700 færre i jobb i denne aldersgruppen i 2013.

Høyere utdannede seniorer

Men det er nok mange krefter i sving samtidig. Også for 60- og 61-åringer har yrkesandelen økt de tre siste årene, men mye mindre enn for de som er noen år eldre.

Økningen gjelder videre nedover i aldersgruppene i 50-årene. For personer over 50 år er yrkesaktiviteten nå den høyeste siden 2001. Dette har skjedd samtidig som den totale yrkesaktiviteten har falt siden 2008, blant annet på grunn av finanskrisen og påfølgende internasjonale kriser.

– Eldre årskull har stadig høyere utdanning, og personer med høy utdanning har høyere yrkesdeltakelse enn andre. Dessuten blir helsen stadig bedre og levealderen øker. Bedre helse fører til lengre yrkeskarrièrer, sier Lien, som peker på ytterligere to årsaker til at flere rett under 62 år jobber:

En del kan tjene på å unngå uførepensjon og holde ut til alderspensjon ved 62 år, fordi det som alderspensjonist er bedre muligheter til å jobbe ved siden av. En stadig økende andel av kvinnene som passerer 60 år, har en yrkeskarrière bak seg, og dette øker sannsynligheten for at de også jobber etter 60 år.

(Aftenposten)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS