Er fallteknikk fra kampsporten judo noe for norske arbeidsplasser?
Er fallteknikk fra kampsporten judo noe for norske arbeidsplasser?

Trening kan redusere fallulykker

Et treningsprogram inspirert av kampsporten judo kan redusere risikoen for fallskader på arbeidsplassen, viser ny svensk studie.

Publisert

Judo4Balance

Opplæringsprogrammet Judo4Balance er utviklet av en ekspertgruppe i Den svenske Judoforeningen, som en del av samarbeidsprosjektet "Fallkompetanse i arbeidslivet", som drives sammen med AFA Försäkring. Målet er å øke fallkompetansen i svensk arbeidsliv. Studien involverte ansatte fra sju arbeidsplasser i flere ulike bransjer. Deltakerne ble delt inn i to grupper, en gruppe som gjennomførte opplæringsprogrammet og en kontrollgruppe. Totalt 68 personer i gruppen som trente på fallteknikk, fullførte studien og 45 fra kontrollgruppen. Studien ble finansiert av AFA Försäkring.

(Kilde: prevent.se)

Fallulykker er den vanligste typen arbeidsulykker både på norske og svenske arbeidsplasser. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte nylig tall som viser at fall er den vanligste typen ulykker på norske arbeidsplasser. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i fjor, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

I Sverige rammes 11 000 arbeidstakere av fallulykker hvert år, ifølge statistikk fra forsikringsselskapet AFA Försäkring, heter det i et nyhetsbrev fra prevent.se.

Vanskelig å fjerne all fallrisiko

Det er viktig å identifisere og håndtere risiko i det fysiske arbeidsmiljøet, men det er vanskelig å fjerne risikoen for å falle fullstendig. Nå har forskere ved Dalarna Universitet konkludert med at trening kan være et godt supplement for å redusere fallskader på arbeidsplassen.

– Det er ikke mulig å fjerne alle risikoene for fall i det fysiske arbeidsmiljøet, vi kan ikke fjerne alle ledningene eller helt unngå våte gulv, men vi kan lære folk å håndtere disse risikoene, sier Mikhail Tonkonogi, professor i medisinsk vitenskap med fokus på sportsfysiologi ved Dalarna University.

Mikhail Tonkonogi og hans kolleger har undersøkt et opplæringsprogram utviklet av den svenske Judoforeningen i samarbeid med AFA Försäkring, som også finansierte studien. På ti treninger måtte deltakerne trene styrke, balanse og fallteknikk. At god fallteknikk kan redusere risikoen for fallskader, er allerede kjent – men hvor mye trening er nødvendig for at den skal ha en effekt når ulykken inntreffer?

Må sitte i ryggraden

– Når du faller, reagerer du instinktivt, da må kunnskapen sitte i ryggraden. Men for at dette tiltaket skal være realistisk å innføre på en arbeidsplass, må innsatsen være både tids- og kostnadseffektiv. Vårt spørsmål var derfor om det er mulig å lære folk å falle på riktig måte på relativt kort tid, forklarer Tonkonogi.

Resultatene viste at deltakerne ble betydelig bedre på fallteknikk allerede etter ti treninger. Et overraskende positivt resultat, ifølge forskerne, men hvor lenge kunnskapen sitter i kroppen, gjenstår å undersøke.

– Hvor lenge motoriske ferdigheter varer, kan variere mye. Hvis du en gang i livet har lært deg å sykle, mestrer du sykling 30 år senere, men hvis du er sengeliggende på grunn av sykdom i noen måneder, må du kanskje trene opp evnen til å gå igjen, forklarer han.

Å finne nye måter å forebygge fallskader på arbeidsplassen kan bli enda mer relevant i fremtiden.

– Vi får flere og flere til å jobbe lenger, og vi vet at alderdom betyr økt risiko for fallskader, så alt tyder på at dette er en risiko som vil øke, sier Mikhail Tonkonogi.

(prevent.se)

Powered by Labrador CMS