Fallulykkene dominerer fremdeles i arbeidslivet

I 2019 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i fjor, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

Publisert

I 2019 ble det rapportert i alt 21 991 arbeidsulykker til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). I 45 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene langvarig fravær, mens ulykkene i de resterende 55 prosent av tilfellene resulterte i kortvarig fravær.

Bygg og anlegg

Fall er den mest rapporterte ulykkestypen innenfor næringsgrupper som gjerne blir assosiert med ulykker i arbeidslivet, som eksempelvis bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring.

Flest alvorlige i transport og lagring

I 2019 var det i alt 7,7 rapporterte arbeidsulykker pr. 1000 ansatte i Norge, mens 3,5 ulykker pr. 1000 ansatte endte i langvarige fravær fra jobb. Fordelt etter næring var forholdstallet for arbeidsulykker med langvarig fravær høyest i transport og lagring med 6,7 ulykker pr. 1 000 ansatte.

Det er stor variasjon mellom ulike næringer. Til sammenlikning var eksempelvis forholdstallet lavest innenfor informasjon, finansiering, og faglig tjenesteyting, med 0,7 arbeidsulykker pr. 1000 ansatte.

(ssb.no)

Antall arbeidsulykker etter type ulykke 2017 - 2019
Antall arbeidsulykker etter type ulykke 2017 - 2019
Powered by Labrador CMS