Ny-språkveiledning-BA
Ny-språkveiledning-BA

Ny språkveileder for bygg og anlegg

Arbeidstilsynet, Byggenæringens landsforening (BNL), Fellesforbundet, Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Norsk Arbeidsmandsforbund har i samarbeid utarbeidet veilederen «Forstår du hva jeg sier?». Veilederen viser regelverkets krav til språk og kommunikasjon i bygg- og anleggsbransjen.

Publisert

Ingrid Finboe Svendsen fra Arbeidstilsynet, Erna Hagensen fra Arbeidsmandsforbundet, Jon Sandnes fra BNL og Steinar Krogstad fra Fellesforbundet med den nye brosjyren "Forstår du hva jeg sier?", om krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen. (Foto: Jan Tveita)

– Verden har kommet til Norge, sa Jon Sandnes, adm. direktør i BNL, ved lanseringen av den nye veilederen "Forstår du hva jeg sier", om krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen.

– Vi har forskjellig kulturer og språk, og det fører til ulike typer risiko, understreket Sandnes.

En kommunikasjonssentral

– I et byggeprosjekt må alle kunne forstå hverandre og kommunisere. Dette gjør byggeplassen til en eneste stor kommunikasjonssentral, påpekte Steinar Krogstad fra Fellesforbundet.

Bygg- og anleggsbransjen har behov for mye spesialisert kunnskap, varierende mengde mannskap, og det stilles tøffe krav til fremdrift. Næringen bruker mange underentreprenører og mye innleid arbeidskraft. Det er derfor viktig at kommunikasjonen er forståelig i planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter.

Utarbeidet sammen med partene

Det var Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening (BNL) som tok initiativet til å samarbeide om en veiledning. De ønsket et tydeligere bilde av regelverkets krav, og hvordan virksomhetene er forventet å etterleve disse kravene.

– For Arbeidstilsynet er samarbeid med partene i arbeidslivet noe vi legger stor vekt på. Vi som jobber for et trygt og sikkert arbeidsmiljø, får til mer når vi bruker virkemidlene våre sammen med andre. Denne veilederen er et konkret resultat av et godt og viktig samarbeid oss imellom, knyttet til en stadig vanligere utfordring i bygge- og anleggsnæringen, men også andre næringer. Arbeidstilsynet er bevisst på manglende kommunikasjon som en risikofaktor når vi er ute på tilsyn, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Viktig for god sikkerhetskultur

Det er vanskelig å oppnå en god sikkerhetskultur på arbeidsplassen hvis de utenlandske ansatte ikke skjønner språket og dermed heller ikke reglene, opplæringen og hva de må gjøre for å jobbe sikkert.

Kommunikasjon er en viktig forutsetning for sikkerhetsrelatert - og annen aktivitet i det daglige, gode mellommenneskelige forhold, en felles sikkerhetskultur og ikke minst medvirkning i vernearbeidet.

Brosjyren kan bestilles og lastes ned her

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"