Hold ventilasjonsanlegget i gang

I veilederen om tilbakeføring til arbeid for kontorarbeidsplasser har Arbeidstilsynet gitt enkelte presiseringer i rådene om ventilasjon.

Publisert

Veilederen inneholder ulike råd for virksomheter som skal planlegge tilbakeføringen til kontor, slik at det kan foregå på en gradvis og trygg måte etter nedstengning som følge av pandemien. og i mai kom enkelte presiseringer om ventilasjon, melder Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Covid-19 mindre sensitivt for luftfuktighet

Forskning basert på kunnskap om sesonginfluensa viser at risikoen for virussmitte mellom mennesker kan være høyere der hvor luftfuktigheten er lav. Etter Arbeidstilsynets vurdering er den brede faglige prosessen som skal vurdere hva det betyr for ventilasjon i bygg, ikke fullført. – Vi vet naturlig nok mindre om covid-19, men det ser det ut til at koronaviruset som er årsaken til pandemien, er mindre sensitiv for luftfuktighet, sier Monica Seem i avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet.

Hold ventilasjonsanlegget i gang i oppstarten

Det er sannsynlig at ventilasjonsanlegg i mange kontorbygg har vært slått av eller hatt svært redusert kapasitet mens arbeidstakere har vært på hjemmekontor. – Derfor har vi valgt å anbefale at ventilasjonsanlegg holdes i gang største delen av døgnet, og alltid når det er medarbeidere i bygget, i denne oppstartsfasen, sier Seem. Målet er raskt å komme over i normal driftsfase, som skal sørge for at kontorer forsynes med frisk og ren luft.

Anbefalingene om ventilasjon i veilederen er fra 14. mai 2020:

For hvert kontorområde:

· Vurder muligheten for å endre ventilasjonsraten og senke temperaturen dersom den relative luftfuktigheten ligger under 30 prosent i sommerhalvåret og 20 prosent vinterstid*.

· Sørg for at området blir forsynt med frisk luft.

* Installering av befuktning i ventilasjonsanlegg eller innkjøp av luftfuktere anbefales ikke. Det kan føre til utilsiktet kondens og fuktskader.

Praktiske råd:

· Ordinært vedlikehold av ventilasjonsanlegget gjennomføres som planlagt.

· Be om at ventilasjonsanlegget holdes i gang største delen av døgnet (alltid på når det er medarbeidere i bygget) når dere skal tilbake til kontorene. Etter kort tid kan anlegget settes over på normal drift.

Du kan lese hele veilederen her.

(arbeidstilsynet.no)

Powered by Labrador CMS