(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

De fleste nordmenn er sterke IKT-brukere

Den norske befolkningen er i stor grad på nett. Over halvparten (54 prosent) har grunnleggende ikt-ferdigheter på høyeste nivå og kan omtales som «sterke brukere», viser ny undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

Befolkningens grunnleggende digitale ferdigheter har økt for alle grupper de siste årene, viser en fersk undersøkelse i regi av Kompetanse Norge. Å være en sterk digital bruker innebærer at man har mye og bred erfaring på åtte grunnleggende ikt-områder. Sentralt står det å finne, vurdere og formidle informasjon, nettsikkerhet og å være teknologisk selvstendig.

Andre brukere

28 prosent av befolkningen har ikt-ferdigheter på nivå 2 og er «middels brukere» Denne gruppen har en viss erfaring på grunnleggende ikt-områder, og her vil vi både finne de som har noe eller en viss erfaring på de fleste ikt-områdene, og de som har mye erfaring på enkelte områder, men mangler erfaring på andre. 16 prosent av befolkningen er på nivå 1 og er «svake brukere» med liten eller ingen erfaring med grunnleggende oppgaver og tjenester ved bruk av ikt-verktøy. To prosent oppgir at de verken bruker datamaskin, smarttelefon, nettbrett eller internett og utgjør gruppen «ikke-brukere».

Menn skårer høyest

Menn skårer høyere på grunnleggende ikt-ferdigheter enn kvinner. Mens 57 prosent av mennene i undersøkelsen kan defineres som sterke ikt-brukere, kan 51 prosent av kvinnene det samme. Andelen middels brukere er omtrent lik blant kjønnene, mens en høyere andel av kvinnene er svake brukere. Andelen som ikke bruker digitale verktøy, er lik mellom kjønnene.

De unge kan mest

Ikke overraskende er de digitale ferdighetene høyest blant de yngste, og de avtar med økende alder. Aldersforskjellene blir spesielt tydelig etter fylte 40 år. 84 prosent i gruppen under 20 år og 81 prosent i gruppen 20–29 år er sterke brukere, mens dette er tilfelle for 22 prosent i gruppen 60–69 og bare 11 prosent for de over 70 år.

De eldste var godt voksne da datamaskiner, internett, smarttelefoner og en rekke digitale tjenester ble vanlig. De kan ha vent seg til andre måter å løse oppgaver på og har digital erfaring på færre områder. Det er derfor forståelig at de eldste ikke har like høy eller bred kompetanse som de yngre. Gruppen ikke-brukere finnes nesten utelukkende i de to eldste aldersgruppene.

Utdanning og arbeid

De som er under utdanning, skårer høyest på grunnleggende digitale ferdigheter. Personer med utdanning på universitets- og høyskolenivå har høyest ferdigheter. Digitale ferdigheter er dessuten avhengig av å bli brukt og holdes ved like, og det er derfor også naturlig at ferdighetene går ned på en del områder når man for eksempel trer ut av arbeidslivet.

Du kan gå grundigere inn i undersøkelsen her.

(Nyhetsbrev fra Kompetanse Norge)