(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Bare fire av ti tror bedriften jobber systematisk med HMS

Bare fire av ti arbeidstakere opplever at virksomheten de arbeider i, har systemer og rutiner for å fange opp forhold som systemsvikt, kvalitetsavvik, sikkerhetsrisiko eller personalkonflikter.

Publisert

Dette går fram av Staminas årlige jobbhelseundersøkelse.

– Fra andre undersøkelser vet vi at det er et stort sprik mellom ledere og arbeidstakere når det gjelder kjennskap til bedriftens HMS-systemer og rutiner. Resultatet tilsier ikke nødvendigvis at virksomhetene ikke har HMS-systemer, men kan like gjerne bety at systemene er lite kjent blant arbeidstakerne og ikke brukes i det daglige, sier Tone Berit Pedersen, spesialrådgiver i systematisk HMS-arbeid i Stamina Helse.

– Å fortelle ansatte at HMS-systemer finnes er ikke tilstrekkelig. Arbeidstakerne må oppleve at systemene benyttes aktivt og se verdien av å rapportere. Først da vil systemer og rutiner bidra til utvikling av et sikrere og bedre arbeidsmiljø, sier Pedersen.

Slik kan du skape engasjement for å melde avvik/hendelser

1. Sørg for at noe skjer. En arbeidstaker som rapporterer om trussel fra en kunde/bruker, dårlig inneklima eller maskiner som ikke er sikret, har behov for å oppleve at rapporteringen tas på alvor og at ledelsen følger opp med konkrete tiltak. Vi hører alt for ofte at «det er ingen vits å melde, for det skjer ingenting likevel». Gode rutiner for oppfølging er derfor minst like viktig som gode systemer for rapportering.

2. Synliggjør hvilke tiltak som er iverksatt. Informer de ansatte om hvilke forhold som er innrapportert, og hvilke tiltak som iverksettes. Det er spesielt viktig at melder er orientert om oppfølgingen.

3. Gi opplæring, både om hvorfor det skal meldes, hva som skal meldes, hvordan det gjøres i praksis og hvordan det følges opp. Det kan være lurt å snakke sammen om hva avvik/hendelse/nestenulykke er. Mange tenker at det ikke er nødvendig å melde før det har blitt en personskade, men ved å melde om forhold før skaden skjer, kan det settes inn tiltak slik at man forhåpentligvis kan unngå skader.

4. Vektlegg enkle systemer, så det er raskt og enkelt å rapportere inn. Digitale verktøy som apper på mobilen gjør det mulig å rapportere der og da.

5. Oppmuntre til rapportering. Noen bedrifter har hatt god effekt av ulike premieringstiltak for å øke fokuset på rapportering. Hvilken avdeling meldte flest avvik denne måneden? Hvilket avvik førte til den største forbedringen? Noen trekker tilfeldig blant alle meldingene.

6. Se rapporteringen i sammenheng med resten av HMS-arbeidet, som grunnlag for HMS-mål, fokusområder og risikovurderinger.

(Pressemelding fra Stamina)

Jobbhelseundersøkelsen

Jobbhelseundersøkelsen omfatter 2500 arbeidstakere i 50 prosent stilling eller mer. Det er Norstat som har stilt spørsmål knyttet til arbeidsliv, helse og livsstil på vegne av Stamina