Vi bør mosjonere mer på jobben.
Vi bør mosjonere mer på jobben.

Vil ha trening i arbeidstida

Altfor mange timers stillesittende eller monotont arbeid bringer oss i ubalanse. Derfor bør vi mosjonere på jobben, mener danske forskere.

Publisert

Mosjon bør være obligatorisk på jobben, heter det fra forskere som har undersøkt hva vi får igjen for å bruke bare en brøkdel av vår arbeidstid på å bevege oss.

– Vi må ha mer trening inn på arbeidsplassene, sier Just Bendix Justesen til videnskab.dk. Justesen gir råd til bedrifter som vil innføre treningsprogram. Han er også seniorforsker i idrettsfag på Syddansk Universitet (SDU).

– Det må være aksept for at trening er noe vi bruker arbeidstid på. På den måten får alle som aldri får trent i fritiden fordi de ikke har tid og overskudd til det, sjansen til å gjøre det på jobb, fortsetter han.

Ansatte blir sunnere

Justesen og kollegaer fra SDU har gjort et forsøk som viser at det er en sammenheng mellom trening i arbeidstida og bedre helse. I forsøket ble 200 kontoransatte som trente en time i uka i arbeidstida, sammenliknet med 200 andre som ikke trente.

Kontoransatte som trente en time i uka mens de var på jobb, hadde en signifikant bedre helse målt blant annet på kondisjon og blodtrykk enn kontrollgruppa, viser studien, som er publisert i Journal of Occupational and Environmental Medicine.

En tredel har vondt i nakke og skuldre

I forsøket trente de kontoransatte en gang i uka med en fast instruktør. De ble samtidig oppfordret til å trene en halv time daglig i fritida.

Mindre gjennomgripende tiltak kan også være helsefremmende, viser forsøk fra Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø (NFA).

Forskere fra sentret har gjentatte ganger testet om øvelser for nakke, skuldre og rygg hjelper mot smerter. Hver uke har en tredel av alle dansker vondt i den delen av kroppen, viser undersøkelser.

– Vi har gjort over ti tilfeldige treningsforsøk på en rekke forskjellige arbeidsplasser, for eksempel kontorer, laboratorier, byggeplasser, slakterier og i pleiesektoren, sier forskningslederen Lars L. Andersen, professor på NFA.

– Trening hjelper på smertene på tvers av jobbgruppene, fortsetter han.

Styrketrening reduserer smerter

Andersen og kollegaene hans har blant annet undersøkt hva kontoransatte får igjen for å trene tre ganger 20 minutter i uka.

– Det var målrettet styrketrening av de områdene av kroppen de hadde vondt. Treningen reduserte smertene deres markant i forhold til en kontrollgruppe som syklet tre ganger i uka, sier Andersen.

– Vi gikk videre til andre jobbgrupper hvor vi fant det samme. Vi så også på det sosiale samholdet. Det ble styrket av at de ansatte trente sammen, tilføyer han.

Forskerne anbefaler at treningen er obligatorisk og strukturert. Ellers løper det ut i sanden, og bare de medarbeidere som allerede er i form, dukker opp.

Forbeholden professor: Utidig innblanding

En tredje forsker, Helge Hvid, har ikke forsket på trening i arbeidstida, men har til gjengjeld mange års erfaring som arbeidsmiljøforsker. Han er forbeholden overfor ideen om å innføre obligatorisk trening.

– Jeg er redd for at det er en del medarbeidere som ikke synes at det er en god idé. De vil oppfatte det som utidig innblanding i sin måte å leve livet på, sier Helge Hvid, som er professor emeritus på Roskilde Universitets Center for Arbeidslivsforskning.

– Noen mennesker synes ikke at arbeidsplassen skal bestemme om de må trene eller ei. Det er vi nødt til å ta høyde for. Hvis det oppstår for stor modstand, virker det ikke, fortsetter han.

Avgjørende at det er mening med galskapen

Hvis en virksomhet mot medarbeidernes vilje innfører et obligatorisk treningsprogram, kan det få konsekvenser for forholdet mellom ledere og medarbeidere, advarer Hvid.

– Ledelsen mister legitimitet og autoritet, hvis den innfører noe som folk synes er åndssvakt, sier han.

Det er avgjørende at medarbeiderne kan se en mening med treningen, at ledelsen engasjerer seg, og at det er noen som tar initiativ og holder fast. Det kan enten være en som er ansatt til det, eller en ildsjel på arbeidsplassen, sier forskerne.

(videnskab.dk)

Powered by Labrador CMS