Flere kvinner sykler på jobb.
Flere kvinner sykler på jobb.

Kvinner skader seg oftere på vei til jobb

Menn rammes oftere av alvorlige ulykker på jobben. Men kvinner rammes betydelig oftere enn menn av ulykker på vei til eller fra arbeidet, viser en svensk arbeidsskaderapport.

Publisert

I 2018 inntraff nesten 8000 ulykker blant yrkesaktive på vei til eller fra jobb i Sverige, skriver nettstedet prevent.se. Også skliulykker og sykkelvelt til eller fra jobb regnes med i denne statistikken. Kvinner står for 68 prosent av denne typen ulykker.

Menn kjører bil – kvinner sykler

– Att kvinner dominerer kan skyldes at ulykker med bil reguleres av trafikkforsikringen. Av det kan man trekke konklusjonen at menn oftere kjører bil til jobben mens kvinner oftest sykler eller kjører kollektivt, sier Elin Henriksson, i AFA Forsikring, som publiserte rapporten nylig.

Stabilt antall alvorlige ulykker

Totalt inntraff 11 373 alvorlige arbeidsulykker i 2018 i Sverige. Disse ulykkene medførte sykefravær i mer enn 30 dager.

– De alvorlige ulykkene har ligget ganske stabilt de siste ti årene. Det dreier seg om cirka 11 000 tilfeller pr. år. Derimot har de mindre alvorlige ulykkene økt i samme periode. Det kan skyldes at vi har vært inne i en høykonjunktur med mange sysselsatte, ifølge Henriksson.

Menn står for to tredjedeler av de alvorlige ulykkestilfellene og kvinner for en tredjedel. Yrkesgrupper med flest alvorlige ulykker i 2018 var for menn metall- og industriarbeidere samt betong- og anleggsarbeid. For kvinner skjer flest ulykker blant helsearbeidere og personlige assistenter.

Fallulykkene dominerer

Den absolutt vanligste årsaken til ulykker blant begge kjønn er fallulykker.

– Alla fallulykker til sammen, det vil si fall utendørs, fall innendørs, fall fra høyde, fall i trapp og fall fra stige står for en tredjedel av alle alvorlige arbeidsulykker. De er jevnt fordelt mellom kjønnene, men for kvinner er det vanligere å falle fra samme nivå, det vil si falle ute eller inne. For menn er det vanligere at man faller fra høyde, for eksempel fra en stige, sier Elin Henriksson.

(prevent.se)

Powered by Labrador CMS