Nye undersøkelser viser at kvinners gjennomsnittlige årlige sykefravær ligger på 16 dager, mot menns åtte dager. Graviditet og barn trekkes fram som en av årsakene, men dette forklarer ikke alt. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Nye undersøkelser viser at kvinners gjennomsnittlige årlige sykefravær ligger på 16 dager, mot menns åtte dager. Graviditet og barn trekkes fram som en av årsakene, men dette forklarer ikke alt. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Stadig større kjønnsforskjeller i sykefravær

Kvinner har i snitt dobbelt så høyt sykefravær som menn, viser undersøkelser. Graviditet og barn trekkes fram som en av årsakene, men det forklarer ikke alt.

Publisert

– Våre analyser viser at kjønnsforskjellene i sykefravær faktisk har økt siden 1990-tallet. Vi vet en del om hva som forårsaker disse kjønnsforskjellene, men kan ikke si sikkert hvorfor forskjellene fortsetter å øke, sier forsker Marte Strøm til NTB.

Hun og forsker Sara Cools fra Core Senter for likestillingsforskning har analysert de ferskeste tallene for sykefraværet i Norge, som er tall fra 2015.

16 mot åtte dager

Resultatet viser at kvinners gjennomsnittlige sykefravær ligger på 16 dager i året, mot åtte dager for menn. Egenmeldinger og kortere legemeldte fravær regnes ikke med.

Undersøkelsene viser også at kjønnsforskjellene er størst blant arbeidstakere i slutten av 20-årene og begynnelsen av 30-årene.

– Graviditet kan forklare 19 prosent av kjønnsforskjellene i befolkningens sykefravær, sier Strøm.

Kjønnsforskjellene er også store i fravær etter selve graviditeten, og kvinner er gjennomsnittlig borte fra jobb to dager mer enn menn i årene etter at de får barn.

Bransjene med høyest sykemeldingsprosent blant kvinner er helse- og sosialtjenester, samt undervisning. Blant menn er det bransjer som transport og lager, i tillegg til bygg- og anleggsvirksomhet hvor sykefraværet er høyest.

(NTB)