Sykefraværet for 3. kvartal 2018 lå på samme nivå som i forrige kvartal. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Sykefraværet for 3. kvartal 2018 lå på samme nivå som i forrige kvartal. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Stabilt sykefravær

Sykefraværet for 3. kvartal 2018 var 6,2 prosent. Det er samme nivå som i forrige kvartal.

Publisert

For å kunne sammenligne sykefraværet med forutgående kvartaler, blir det korrigert for sesongvariasjoner som skyldes blant annet influensa og bevegelige helligdager, melder Nav.

Sammenliknet med 2. kvartal i år var det legemeldte sykefraværet stabilt på 5,3 prosent. Det egenmeldte er også dette kvartalet 0,9 prosent. Det totale sykefraværet for 3. kvartal 2018 er dermed 6,2 prosent.

– Det sesongjusterte fraværet har vært stabilt de siste to kvartalene. Går vi tilbake til 2015, har det vært en nedgang fra 6,5 til 6,2 prosent, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Heretter omtaler vi kun det legemeldte sykefraværet. Tallene under er sammenliknet med samme kvartal året før.

Det legemeldte sykefraværet var 5,3 prosent i 3. kvartal 2018. Sammenliknet med samme kvartal i fjor er det en nedgang på 1,5 prosent. Sykefraværet gikk ned med 1,9 prosent for menn og 0,8 prosent for kvinner. Det legemeldte sykefraværet er 6,9 prosent for kvinner og 4,1 prosent for menn.

Størst nedgang i Finnmark

Sykefraværet gikk ned i de fleste fylker. I Finnmark gikk sykefraværet ned med 7,8 prosent sammenliknet med i fjor, og er nå på 5,8 prosent. Dette er det laveste sykefraværet Finnmark noen gang har hatt i 3. kvartal.

– Tidligere hadde Finnmark landets høyeste sykefravær, men de siste årene har fylket hatt en svært god utvikling i det legemeldte sykefraværet. En av årsakene kan være en positiv utvikling på arbeidsmarkedet. De siste årene har dessuten NAV i Finnmark samarbeidet med partene i arbeidslivet om mange ulike tiltak for å forebygge sykefravær og å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, sier Sigrun Vågeng.

Sykefraværet gikk også ned i Nordland (-4,7 %) og Vest-Agder (-4,1 %). Sykefraværet steg noe i Aust-Agder (+0,7 %) og Møre og Romsdal (+0,6 %).

Reduksjon i sykefraværet etter fylte 45 år

Samtlige aldersgrupper over 45 år hadde nedgang i sykefraværet. Nedgangen var størst for menn i alderen 45-49 år (-4,5 %). For kvinner gikk sykefraværet mest ned for de over 55 år (-1,5 %).

(nav.no)