Å komme raskt til behandling hos en fysioterapeut kan bidra til å få en langtidssykmeldt tilbake i arbeid. (Foto: PensionDanmark)
Å komme raskt til behandling hos en fysioterapeut kan bidra til å få en langtidssykmeldt tilbake i arbeid. (Foto: PensionDanmark)

Rask og målrettet innsats får langtidssyke tilbake i jobb

70 prosent av langtidssyke danske arbeidstakere som har fått rask og målrettet hjelp har kommet tilbake i jobb igjen, viser ny undersøkelse.

Publisert

Fysikalsk behandling, samtale med en psykolog eller hjelp til å få stilt en rask diagnose, alt dette bidrar til å få langtidssykmeldte tilbake i arbeid igjen når hjelpen er rask og målrettet, viser en undersøkelse fra PensionDanmark.

Samarbeid om tiltak

For to år siden innledet den danske Styrelsen for Arbeidsmarked og Rekruttering (STAR) et samarbeid med PensionDanmark med tanke på å hjelpe langtidssyke medlemmer tilbake på arbeidsmarkedet. Samarbeidet innebærer at personer med mer enn fire ukers sykdom og med en helseavtale i PensionDanmark identifiseres via registersamkøring. Deretter mottar de et brev fra STAR med oppfordring om å kontakte PensionDanmark. Her kan de så få hjelp fra et team av sykepleiere og sosialrådgivere for å komme problemene til livs via et bredt spekter av tiltak – for eksempel fysikalsk behandling, psykologhjelp eller diagnoseutredning.

Ca. 4300 langtidssyke har foreløpig kontaktet PensionDanmark på bakgrunn av brevet fra STAR. Og undersøkelsen viser at 70 prosent av disse medlemmene har kommet tilbake i jobb igjen.

Tiden er avgjørende

– Jo lenger man er borte fra arbeidsmarkedet, jo vanskeligere er det å komme tilbake. Derfor er det avgjørende at det settes inn effektive tiltak i tide. Her viser våre erfaringer at hurtig og målrettet hjelp for at få bukt med problemene bidrar til at langtidssyke kan beholde tilknytningen til arbeidsmarkedet – til gavn for alle parter, sier adm. direktør Torben Möger Pedersen i PensionDanmark.

Av de ca. 4300 langtidssyke som har tatt kontakt på bakgrunn av brevet, er ca. 3500 blitt henvist til fysikalsk behandling, psykologhjelp, diagnoseutredning eller andre tilbud gjennom den helseordningen de har. De resterende har blitt henvist til egen fastlege eller har hatt nok med den personlige rådgivningen. Alle medlemmer med en helseavtale i PensionDanmark - også de som ikke er langtidssykemeldt - kan kontakte teamet av sykepleiere og sosialrådgivere.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS