Nav-direktør Sigrun Vågeng. (Foto: Eivind W. Skifjeld)
Nav-direktør Sigrun Vågeng. (Foto: Eivind W. Skifjeld)

Økt sykefravær blant kvinner

Sykefraværet blant kvinner og i offentlig sektor økte i fjerde kvartal i fjor, melder NTB. For øvrig holdt det seg stabilt på 6,5 prosent, viser sesongjusterte tall fra Nav.

Publisert

Tallene fra Nav viser at det legemeldte sykefraværet økte med 1,3 prosent i fjerde kvartal i fjor, mens det egenmeldte fraværet sank med 3,1 prosent. Samlet sett ble sykefraværet 6,5 prosent, det samme som i tredje kvartal.

Stabilt sykefravær

– Nivået på det totale sykefraværet har vært stabilt de siste fem årene. Hvis vi bare ser på det legemeldte sykefraværet og sammenlikner med samme kvartal i fjor, har det blant annet vært en økning i offentlig sektor og i kvinners sykefravær, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Det er kvinner i aldersgruppen 35 – 39 år som har den høyeste veksten.

(NTB)