(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Ingen kur mot nakkesmerter

Kroniske nakkesmerter koster samfunnet store penger og er en vanlig årsak til sykefravær. Forskerne er i villrede fordi ingen behandling er effektiv.

Publisert

Noen ganger går nakkesmertene over, men i en del tilfeller blir de kroniske, skriver forskning.no. I Norge er smerter i korsrygg og nakke årsak nummer én til at folk får dårligere helse, ifølge Folkehelseinstituttet. Mange må slutte å jobbe, og det er ikke så mye å gjøre med det.

Mirakelkuren finnes ikke

– Tidligere trodde jeg at det måtte finnes en behandling for langvarige smerter i nakke og rygg, men nå har jeg akseptert at det ikke finnes noen mirakelkur, sier Inge Ris Hansen som er forsker ved Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik og praktiserende fysioterapeut.

– Ingen behandlinger fjerner smertene. Forskere har undersøkt alt mulig, og det er ingenting som virker. Behandlingen kan likevel hjelpe pasientene til å fungere bedre hverdagen, selv om de har vondt.

Tester kombibehandling

I en ny studie, nylig publisert i tidsskriftet Manual Therapy, har Hansen og kolleger testet om en kombinasjon av ulike behandlingsmetoder har en effekt på kroniske nakkesmerter forårsaket av ulykker eller overbelastning.

200 pasienter, som i gjennomsnitt hadde hatt nakkesmerter i ni år, ble delt inn i to grupper.

Den ene gruppen fikk en kombinasjonsbehandling som bestod av fysisk aktivitet, spesielle nakkeøvelser og veiledning i å leve med smertene. Den andre gruppen fikk bare veiledningen.

Forskerne målte pasientenes fysiske tilstand, humør, livskvalitet og funksjonsdyktighet, blant annet ved hjelp av spørreskjemaer. Pasientene som fikk kombinasjonsbehandlingen, fungerte bedre i hverdagen, selv om de fortsatt hadde smerter.

– Det er ikke en mirakelkur. Pasientene har fortsatt smerter, men kombinasjonsbehandlingen gjør at det fungerer bedre i hverdagen. De får en litt høyere livskvalitet, og humør og fysikk blir bedre, sier Hansen.

Marius Henriksen, som er professor i fysioterapi ved Københavns Universitet og leder av forskningsenheten i fysioterapi ved Bispebjerg Hospital, har lest studien. Han tror ikke resultatene har noen stor betydning for pasientene.

– Studien er flott gjennomført med mange pasienter, og forskerne har fått masse gode data. Vitenskapelig er det en god studie, men det er ikke så mye praktisk å hente, sier Henriksen.

– Forskjellen på de to gruppene er så liten at det ikke vil påvirke hvordan pasienter blir behandlet, sier han.

Uten bivirkninger

Hansen er klar over dette.

– Vi har ikke så mange alternativer å tilby, og denne kombinasjonsbehandling er også uten bivirkninger. Nå er det dokumentert at det kan ha en effekt, men behandleren og pasienten må i samråd vurdere det er verdt å sette inn både undervisning, trening og øvelser.

En moderat forbedring er bedre enn ingenting, understreker forskeren.

Smertene en gåte

Kroniske smerter som for eksempel stammer fra en nakkeskade, er en av vitenskapens uløste gåter.

– På verdensbasis har hver femte voksne kroniske smerter som vi fortsatt ikke helt forstår. Vi tror det er forbundet med endringer i sentralnervesystemet, men vi kjenner fortsatt ikke mekanismene. Dermed kan vi heller ikke behandle dem.

Det sier Thomas Graven-Nielsen, smerteforsker og professor ved Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Pasienter med kroniske smerter har i begynnelsen ofte vondt ett bestemt sted – for eksempel i nakken – på grunn av en ulykke eller overbelastning. Med tiden sprer smertene seg, forklarer Graven-Nielsen.

– Langvarige smerter kan gjøre at smertesystemet blir overfølsomt, slik at pasientene får vondt andre steder også. Smertene er ikke lenger noe som sitter i et kne eller en nakke. Derfor fungerer ikke lokal behandling, sier Graven-Nielsen.

Rot i smertesystemet

Når det gjør vondt ett sted i kroppen, for eksempel i nakken, sender nervene signaler som aktiverer nevroner i ryggmargen. Signalene sendes opp til hjernen.

– Signalene passerer via fleksible strukturer gjennom kroppen i et komplekst signalnettverk. Hos pasienter med kroniske smerter ser det ut til at systemet ikke fungerer som det skal. Det skjer på en eller annen måte en forsterkning av signalene, sier Graven-Nielsen.

– Men det er fortsatt mye vi ikke forstår om det som skjer på sentralt nivå. Det er blant annet derfor vi fortsatt har problemer med å behandle slike smerter, sier Graven-Nielsen.

En usynlig lidelse

Smertestillende medisiner hjelper ikke mot kroniske smerter. Behandlere prøver derfor med fysisk aktivitet, mindfulness, forskjellige former for psykoterapi og andre metoder.

Ingen av behandlingene fjerner de kroniske smertene, men hos noen pasienter kan de ha en effekt på livskvalitet. Andre ganger gir ingen behandling lindring.

For tiden forskes det på effekten av kombinasjonsbehandlinger av den typen Inge Ris Hansen har arbeidet med de siste seks årene. Hansen og kollegene arbeider videre med de dataene de har samlet inn. Etter et år følger de opp pasientene for å se hvordan det går, og de ser på om det er spesielle kjennetegn hos pasienter som har størst effekt av behandlingen.

(forskning.no)

Powered by Labrador CMS