Torbjørn Røe Isaksen
Torbjørn Røe Isaksen

Gjeninnfører legeerklæring ved lengre fravær

Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Det gjelder også covid-19-relatert fravær.

Publisert

Det er NTB som melder dette. For å dempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, besluttet regjeringen 16. mars å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager, står det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

– Dette var et helt riktig tiltak å innføre i mars. Vi måtte sørge for at fastlegene og legevaktlegene kunne bruke all sin tid og arbeidskraft på å behandle pasienter og ikke skrive sykmeldinger. Nå som smittesituasjonen har endret seg, og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner vi retten til utvidet egenmelding, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

1. juni

Til tross for endringen kan fortsatt arbeidsgiver velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene.

Endringene gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Fra 1. juni må disse ha sykmelding fra lege for å ha rett til sykepenger fra fjerde dag i folketrygden. Retten til sykepenger fra fjerde dag for selvstendige næringsdrivende og frilansere gjelder fortsatt bare for sykefravær som skyldes covid-19-pandemien, opplyser regjeringen.

(NTB)