Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV. (Foto: PangPang)
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV. (Foto: PangPang)

Friskmeld deg selv

Nå kan også de som er 100 prosent sykmeldt gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt – uten å gi beskjed til NAV på forhånd.

Publisert

Det er heller ikke nødvendig å be legen om friskmelding, melder NAV på sine nettsider. Den sykmeldte friskmelder seg selv og trenger bare å gjøre avtale med arbeidsgiveren. Endringen skal gjøre det lettere å komme raskere tilbake i arbeid.

Den sykmeldte er forsikret

Endringen innebærer at en arbeidstaker som er 100 prosent sykmeldt, vil være dekket av yrkesskadeforsikringen hvis arbeidet gjenopptas før sykmeldingsperioden er utløpt. Forutsetningen er at arbeidsgiveren kan bekrefte at det er avtalt med den sykmeldte at arbeidet gjenopptas. Det er ikke noen spesielle krav til hvordan bekreftelsen gis. Hvis det oppstår en sak, holder det at arbeidsgiveren bekrefter overfor NAV at det var avtalt med den sykmeldte at arbeidet var gjenopptatt. Bekreftelsen kan gis både skriftlig og muntlig.

Riktig utbetaling

Søknaden om sykepenger sendes etter at sykmeldingsperioden er over. I søknaden oppgir arbeidstakeren hvor mange timer hun eller han jobbet i perioden. Det gjør at NAV kan justere sykepengene i tråd med dette slik at utbetalingene blir riktig.

(nav.no)