(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Jobbengasjement skaper trivsel

Jo større engasjement vi har på jobben, jo bedre trives vi. Vi sover bedre, vi er mindre syke, og vi er gladere.

Publisert

Forteller du gjerne om arbeidsplassen din til andre? Hvor ofte tenker du på å bytte jobb? Hvor stor del av tiden de siste to ukene har du vært glad og i godt humør?

Dette er noen av de spørsmålene som over 5000 ansatte i eldreomsorgen i ti danske kommuner har svart på i forbindelse med en undersøkelse som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bak.

Forskerne har sett på om det betyr noe for de ansattes trivsel at de har det godt på jobben og er engasjert i og knyttet til jobben.

Klar sammenheng

Undersøkelsen viser at det er en klar sammenheng: Jo større engasjement, jo bedre trivsel. Seniorforsker Thomas Clausen, som har ledet undersøkelsen, sier:

– Det smitter positivt at du har det godt på jobben og er glad i arbeidsplassen din. Er du det, har du det også bedre i fritiden. Dette er viktig kunnskap med tanke på hvor høy grad vårt psykososiale arbeidsmiljø på jobben påvirker vår generelle trivsel og kanskje også helse.

Tre trivselsindikatorer

Forskerne har spurt de ansatte i eldreomsorgen om tre sentrale indikatorer for trivsel. Disse opplysningene har de koblet med en lang rekke andre opplysninger om psykisk arbeidsmiljø, kjønn og alder og med opplysninger om tilknytningen til arbeidsplassen. Til sammen gir opplysningene et dekkende bilde av sammenhengen mellom den enkeltes engasjement og hvordan personen trives.

Trivsel, søvn og sykdom

De tre sentrale indikatorene er generell trivsel, søvnkvalitet og sykefravær. Generell trivsel dekker for eksempel hvor stor del av tiden de siste to ukene deltakeren har vært glad og i godt humør eller har følt seg aktiv og energisk. Og undersøkelsen viser at de medarbeiderne som er engasjert i jobben og føler seg knyttet til den, har det bedre. De sover bedre, de har færre sykedager, og de opplever bedre trivsel.

Undersøkelsen viser også at det ikke bare er den enkelte medarbeiders eget engasjement i jobben som har betydning for medarbeiderens trivsel. Medarbeidere som jobber i avdelinger med et høyt engasjement generelt, har også en bedre trivsel – og denne sammenheng mellom gruppens engasjement på jobben og medarbeiderens trivsel er uavhengig av medarbeiderens eget jobbengasjement.

Sats på trivsel

Undersøkelsen bekrefter at det kan lønne seg å gjøre en innsats for å forbedre det psykiske arbeidsmiljøet og få medarbeiderne til å trives.

– Hvis de ansatte trives og er engasjert i jobben, gir det et lavere sykefravær og friskere og uthvilte medarbeidere. Og det er jo i alles interesse, både arbeidsplassenes og medarbeidernes, sier Thomas Clausen.

Uklare årsaker

Undersøkelsen sier ikke noe om hva det er som får sykepleiere, helsearbeidere og de andre ansatte på pleiehjem og i hjemmeomsorgen rundt omkring i landet til å trives på jobb. Tidligere undersøkelser viser ifølge Clausen at mange forhold i arbeidsmiljøet spiller inn, for eksempel at du har innflytelse på arbeidet, at du opplever arbeidet som meningsfylt, at du blir vist tillit og at du har et godt forhold til kollegaene.

(arbejdsmiljoviden.dk)

Powered by Labrador CMS