(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Helsepersonell takler stress bedre med mindfulness

Sykepleierstudenter som har lært seg mindfulness og meditasjon i studietiden, mestrer stress bedre enn de som ikke har lært seg disse teknikkene.

Publisert

Stress i helse og omsorg er ikke uvanlig, til tross for at det er lite oppmerksomhet omkring dette i utdanningen, skriver forskning.se. Nå viser svensk forskning at mindfulness og meditasjon i sykepleierutdanningen kan gi helsepersonell et viktig verktøy for å takle stress i arbeidet senere i livet. Den svenske doktoranden Marja van Vliet ved Mittuniversitetet i Sundsvall har sett på hvordan studenter som har fått opplæring i mindfulness og meditasjon takler stress, sammenliknet med dem som ikke har fått slik opplæring i studiet.

Resultatet viser at de studentene som deltok i undervisningen i mindfulness, opplever mindre stress enn de som ikke deltok på disse kursene, også et år etter at kurset var slutt.

Vanlig å føle stress og utilstrekkelighet

Marja van Vliets forskning viser at studentene opplever at de har nytte av opplæringen i mindfulness. Studentene i studien oppgir at de innlærte strategiene hjelper dem med å være mer bevisst til stede i sine liv og relasjoner til andre mennesker. Og at de har lettere for å få kontakt og føle empati for andre personer i sitt nærmiljø enn før, forteller Marja van Vliet.

Viktig for helsepersonell

– Disse resultatene er også viktige for praktiserende helsepersonell generelt fordi de ofte kjenner seg stresset og utilstrekkelige, sier hun.

Sykepleier- og legestudenter både i Sverige og Nederland har deltatt i undersøkelsen. Neste trinn i denne forskningen er allerede påbegynt med distriktsleger i Nederland, opplyser det svenske forskningsnettstedet.

(forskning.no)

Powered by Labrador CMS