(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Langvakter reduserer sykefraværet

En større studie viser at sykepleiere som går langvakter, får lavere sykefravær enn de som går i tradisjonell turnus.

Publisert

Professor Anette Harris ved Universitetet i Bergen (UiB) forsker på arbeidstidsordninger og sykefravær. Sammen med et forskerteam har hun undersøkt effektene av såkalte langvakter blant sykepleiere, skriver JobbAktiv i en pressemelding. Totalt 1538 sykepleiere med en snittalder på 42 og et halvt år deltok i undersøkelsen, som varte i en fireårsperiode.

Resultatene viser at pleierne som gikk langvakter hadde mindre sykefravær i de påfølgende tre måneder. Forskerne spekulerer i at den effekten som et ekstra antall fridager langvaktene medfører, gjør at fraværet synker.

Langvakter og ulykkesrisiko

– Utfordringen med lange skift er at samtidig som vi finner at det beskytter mot sykefravær, så er det assosiert med økt risiko for ulykker, så det passer ikke alle steder, men funnene viser at vi bør gå videre med dette. Det som er helt klart både når det gjelder sykefravær og ulykker, er at vi bør redusere sein-tidlig vakter, sier Anette Harris til JobbAktiv.

Sein-tidlig-vakter betyr å gå på jobb tidlig morgen, den påfølgende dag etter å ha vært på seinvakt dagen før.

(Pressemelding fra JobbAktiv)

Powered by Labrador CMS