Åtte arbeidstakere døde i arbeidsulykker i bygg og anlegg i fjor. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)
Åtte arbeidstakere døde i arbeidsulykker i bygg og anlegg i fjor. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Ingen omkom i ulykker i industrien i fjor

I 2016 ble det registrert 25 arbeidsskadedødsfall i Norge, ingen av disse skjedde i industrien. Åtte arbeidstakere døde i arbeidsulykker i bygg og anlegg, fire i transport og fire i landbruk.

Publisert

Tallet på arbeidsskadedødsfall i 2016 er åtte færre enn i 2015, og det laveste antallet så langt siden 1970, heter det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet. I perioden fra 2012 til 2016 er det i snitt registrert 37 arbeidsskadedødsfall pr. år.

Gledelig nedgang

– Jeg er glad for å se at det er en nedgang for tredje år på rad. Samtidig er det uakseptabelt at 25 mennesker mistet livet på jobb i fjor. Alvorlige arbeidsulykker gir store konsekvenser både for de som blir skadet, deres familier, for virksomhetene som er involvert og for samfunnet. Ulykker kan og skal forebygges, og det krever at man jobber med sikkerhet på alle nivå hver eneste dag, sier fungerende direktør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

Ifølge Lekve er det for tidlig å si om nedgangen er en trend eller om det skyldes tilfeldige svingninger.

(arbeidstilsynet.no)

Seks viktige råd for å forebygge ulykker

* Arbeidsgiver å gi god opplæring og sikre at den som skal gjøre jobben, er kjent med risikoforholdene han kan komme borti.

* Operative ledere må være til stede og sørge for å risikovurdere, koordinere og sørge for skikkelige sikkerhetstiltak.

* Arbeidsgiver må følge opp at arbeidet foregår sikkert og som planlagt og ha kontroll på at farer som oppstår, blir håndtert.

* Organisering og ansvarsforhold må være klare og kommunikasjonen mellom aktørene om farer må være god.

* Arbeidsgiver må planlegge og sørge for at arbeidstakere har riktig utstyr til rett tid.

* Noen arbeidstakere er mer risikoutsatt enn andre. Dette gjelder særlig utenlandske, unge og arbeidstakere som er ny på arbeidsplassen. Det er særskilt viktig at arbeidsgiver iverksetter forebyggende tiltak rettet mot dem som er mest utsatt.

(Kilde: Arbeidstilsynet)

Powered by Labrador CMS