Det kan gå hardt for seg når politifolk trener.
Det kan gå hardt for seg når politifolk trener.

Erstatning til politifolk som skader seg under trening

Et forslag om en ny bestemmelse i politiloven er ute på høring. Forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet vil gi politiansatte rett til erstatning for skader som skyldes pålagt politioperativ trening, og som ikke dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven.

Publisert

Politiet har flere utfordrende oppgaver som krever maktanvendelse. For å håndtere slike situasjoner kreves opplæring, øvelse og trening. De som deltar under slik politioperativ trening, er risikoutsatt, melder regjeringen.no.

Flere har pådratt seg skader

Flere politiansatte har opplevd å få skader under trening som ikke er blitt godkjent som yrkesskade etter dagens regelverk. Spørsmål om yrkesskadedekning for ansatte i politiet har derfor fått økt oppmerksomhet de siste årene, både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Vil redusere usikkerhet

– Vi må finne en løsning for de spesielle sakene som gjelder politioperativ trening. Med dette forslaget ønsker vi å redusere usikkerhet både for politiansatte som trenger operativ trening for å kunne utføre sine oppgaver, og for etaten som skal tilrettelegge for nødvendig og mest mulig realistisk øving for å håndtere politiets samfunnsoppdrag, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Høringsfristen er 1. oktober 2020.

(regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS