Arrangerer sikkerhetsdag over hele verden

Å knytte skolisser med én hånd var bare én av aktivitetene på den globale sikkerhetsdagen. Denne dagen setter Yara HMS på agendaen for å motivere og engasjere de ansatte til alltid å sette sikkerheten først.

Publisert

Med nesten 13 000 ansatte i mer enn 150 land verden over er Yara en av Norges største selskaper. Det er en av verden største produsenter av gjødsel og plantenæring til landbruket og miljø- og renseløsninger for å redusere utslipp og forbedre luftkvalitet. Med 32 produksjonssteder i til sammen 16 land og med salg i mer enn 150, er systematisk og kontinuerlig HMS-arbeid helt nødvendig. Å sikre at alle 13 000 ansatte over hele verden en trygg arbeidsplass, er selskapets viktigste oppgave. Derfor introduserte det i 2013 en arbeidsmåte det har kalt: «Safe by Choice». Denne måten å jobbe på er en integrert del av driften ved alle konsernets anlegg.

Safety Day

For å minne alle sammen på viktigheten av «Safe by Choice» og den enkeltes ansvar for å sørge for sin egen og andres sikkerhet, arrangerer Yara en Safety Day. Den 28. april gikk årets Safety Day av stabelen, og det var første gang selskapet arrangerte dette som et globalt event. Dette ble markert med stort engasjement og en rekke varierte aktiviteter over hele verden.

Nullvisjon for skader

Det overordnede målet i konsernet er null skader. Det er høyst ulike utfordringer det har å jobbe med i HMS i de ulike delene av verden: I Australia lærer de ansatte å håndtere giftige slanger, på kontorene i Finland lærer de førstehjelp og hvordan de skal bruke en hjertestarter, i Vietnam utførte de helsesjekker på de ansatte, og på fabrikkene i Brasil var det fokus på sikkerhet for hender. Det gjorde man blant annet ved å arrangere aktiviteter der de ansatte skulle forsøke å utføre dagligdagse gjøremål med én hånd: knytte skolisser, skifte bleie på en baby osv.

På rett vei

Skadefrekvensen i Yara i 2015 var 3,4 (TRI), noe som er en reduksjon på 10 prosent fra året før. Dette viser at konsernet er på riktig vei, men at det fremdeles har et stykke å gå. Inntrykket etter Safety Day 2016 er et engasjement og en iver rundt omkring i verden som var overveldende. Det gir håp om at det virkelig er mulig å lykkes med målet om null skader.

(Pressemelding)