I perioden 2015 til 2017 startet vanlige mennesker hjerte- lungeredning på skadestedet før ambulanse og helsepersonell kom til stedet. Dette er ifølge Helsedirektoratet det høyeste nivået i verden. (Foto: Jan Tveita)
I perioden 2015 til 2017 startet vanlige mennesker hjerte- lungeredning på skadestedet før ambulanse og helsepersonell kom til stedet. Dette er ifølge Helsedirektoratet det høyeste nivået i verden. (Foto: Jan Tveita)

Nordmenn best på førstehjelp

– Nordmenn skårer høyt på villigheten til å gripe inn, sier traumeekspert og lege Torben Wisborg. Helsedirektoratet hevder nordmenn er best i verden på dette.

Publisert

Hvis den som kommer først til skadestedet - og før helsepersonell ankommer - starter hjerte- lungeredning (HLR) gjennom hjertekompresjon og munn-til-munn-metoden, så øker sannsynligheten for at pasienten kan overleve, melder Dagens Medisin.

– Nordmenn har høy villighet

I perioden 2015 til 2017 startet vanlige mennesker hjerte- lungeredning på skadestedet før ambulanse og helsepersonell kom, i 82 prosent av skadetilfellene i Norge. Dette er, ifølge Helsedirektoratet, det høyeste nivået i verden.

Sammen redder vi liv

Torben Wisborg er forskningsleder i Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi og overlege ved Hammerfest sykehus.

– Vi har gjort undersøkelser som viser at nordmenn har høy villighet til å gi førstehjelp, men også at kvaliteten på hjelpen de gir kan bli bedre, selv om folk stort sett er bra på det de gjør. Det er klart at handlingsplanen «Sammen redder vi liv» har hatt betydning. Samtidig sliter andre land med at folk er redde for å gripe inn, blant annet fordi de er redd for å gjøre feil og for å bli saksøkt. Slik er det ikke her, sier Wisborg til Dagens Medisin.

Målet for handlingsplanen «Sammen redder vi liv», som Wisborg viser til, er at flere skal overleve hjertestans, hjerneslag, hjerteinfarkt og alvorlige ulykker. Bedre førstehjelpskunnskap i befolkningen og ny teknologi er de viktigste virkemidlene i «Sammen redder vi liv».

Kan ikke si noe om kvaliteten

Ifølge Helsedirektoratet kjenner man ikke kvaliteten på hjelpen som gis, men sier det høye nivået også et uttrykk for at mange kan hjerte-lungeredning,

​Nasjonal kvalitetsindikator

Tallene kommer frem av det Nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. HLR startet av tilstedeværende er valgt som en nasjonal kvalitetsindikator på bakgrunn av at det er anbefalt behandling i faglige retningslinjer, og en faktor som signifikant forbedrer sjansen for at pasienten overlever.

Best i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst hadde høyest andel tilstedeværende som hadde startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankom med 82,9 prosent i 2. tertial 2017. Helse Nord RHF hadde lavest andel med 74,7 prosent. I Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF var andelen på henholdsvis 76,5 og 77,6 prosent.

Ned mellom 2016 og 2017

På landsbasis i 2. tertial 2017 hadde tilstedeværende startet HLR før ambulansen ankom i 80,4 prosent av tilfellene. Det er en nedgang fra 82,0 prosent i samme periode i 2016. Helsedirektoratet mener imidlertid at årsaken til dette kan være at registreringen ble endret i registeret.

(Dagens Medisin)

Hjertestans

Plutselig hjertestans rammer mer enn 3000 personer hvert år i Norge. Akutt hjerteinfarkt rammer mellom 10 000 og 15 000 personer årlig, mens hjerneslag rammer 11 000 personer i løpet av et år, ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

LHL har fått ansvaret med å utvikle opplæringen av barn og unge i grunnskolen.

Planen er å nå ut til 629 300 elever fordelt på 2 858 grunnskoler i Norge. Elevmassen utgjør en betydelig andel av den samlede befolkningen i Norge, og er en viktig læringsarena for førstehjelp.

(Kilde: NRK)

Powered by Labrador CMS