Flere bedrifter sender sine ansatte på norskkurs. (Foto: Olav Heggø/Fotovisjon)
Flere bedrifter sender sine ansatte på norskkurs. (Foto: Olav Heggø/Fotovisjon)

Stor pågang på norskkurs

En ny støtteordning har fått flere bedrifter til å sende medarbeidere på norskkurs. Ordningen gjør fremmedspråklige bedre i stand til å lykkes på jobben, mener ISS.

Publisert

Pågangen har vært stor etter at det i fjor ble mulig å få støtte til norskkurs på arbeidsplassen. I 2016 deltok over 1800 personer på norskkurs med støtte fra Kompetansepluss, som er navnet på den statlige tilskuddordningen for kurs på arbeidsplassen og i frivilligheten.

Stort behov

– I dag bes det om norskopplæring i nesten halvparten av søknadene som kommer inn til oss, selv om det bare har vært mulig å få støtte til ren norskopplæring siden 2016. Dette bekrefter at det er et stort behov for norskkurs i mange virksomheter i Norge, sier direktør Gina Lund i Kompetanse Norge, etaten som forvalter Kompetansepluss.

Norskkunnskaper blir stadig viktigere i arbeidslivet. I et arbeidsmarked som stadig krever endret kompetanse, vil arbeidssøkere uten de grunnleggende ferdighetene være sårbare. Dette bekreftes i undersøkelser fra OECD.

– De rutinepregete jobbene forsvinner. Arbeidsmarkedet krever folk som kan kombinere ulike ferdigheter og har utdanning. Dårlig norsk kan også være en sikkerhetsrisiko i mange virksomheter, og det hindrer at ansatte tar videre opplæring, utdanning og fagbrev, sier Lund.

Industri og bygg- og anleggsbransjen er blant de største brukerne av Kompetansepluss, i tillegg til offentlige virksomheter.

– Alle er vinnere

ISS Norge har 9200 ansatte med bakgrunn fra 120 nasjoner. Rundt en fjerdedel av dem er fremmedspråklige. I år sender ISS over 100 minoritetsspråklige ansatte på norskkurs tre timer i uka i et halvt år.

– Vi har aldri tidligere sendt så mange på norskkurs som i år. For at ISS skal kunne være en ledende servicebedrift, må vi ha ansatte som mestrer språket godt og kan yte god service. Våre kunder blir stadig tydeligere på at de som skal jobbe for dem må kunne norsk, sier opplæringssjef Mads Møglestue i ISS.

Selv om mange kan gjøre seg forstått på norsk, kreves det et annet fagspråk på jobb. Kursene er spesielt rettet mot arbeidslivets behov, og hjelper de ansatte til å mestre alle deler av jobben.

Samtidig kan mye av lærdommen fra kurset overføres til privatlivet.

– Språkopplæringen skal gi våre ansatte en bærebjelke for å kunne fungere i det norske samfunnet, både på jobb og privat. Det gjør dem for eksempel bedre i stand til å mestre et foreldremøte på skolen. Å lykkes på hjemmebane fremmer igjen motivasjonen for å gjøre en god arbeidsinnsats. Alle parter vinner på dette, sier Møglestue.

(Artikkelen er skrevet av Newswire for ISS Facility Services)

Powered by Labrador CMS