Bønder jobber selv om de er syke. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)
Bønder jobber selv om de er syke. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

Bønder jobber selv om de er syke

Svært mange bønder jobber som normalt selv om de kjenner seg syke, viser en ny undersøkelse. Nær halvparten oppgir at dette er helt vanlig.

Publisert

For 15 prosent av bøndene skjer det oftere enn én gang i måneden at de jobber som ellers, selv om de kjenner seg syke og trolig ville valgt egen- eller sykemelding i en annen type jobb, viser undersøkelsen, som er utført av Agri analyse for Landkreditt Forsikring.
Ytterligere 25 prosent svarer at dette skjer jevnlig, med mindre enn tre måneders mellomrom. I tillegg oppgir halvparten av bøndene at det forekommer, men mer sjelden.
Kun én av ti svarer klart nei på spørsmålet.

– Det bekymrer oss at så mange gårdbrukere ser seg nødt til å jobbe selv om de er ikke er friske. Vi håper funnene vil bidra til økt oppmerksomhet om problemet, og om årsakene til at det er slik, sier Ane Wiig Syvertsen, adm. direktør i Landkreditt Forsikring.

Gir økt risiko

Å jobbe videre når man egentlig burde lagt seg under dyna, er spesielt uheldig når man har et fysisk krevende yrke med høye krav til årvåkenhet, ifølge Reidar Almås, professor emeritus i bygdesosiologi ved NTNU og forsker i Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning.

– Risikoen for ulykker, som i utgangspunktet er høy innen gårdsdrift, øker betraktelig. Det samme gjør faren for å utvikle kroniske lidelser. I tillegg kommer ubehaget ved å presse seg når kroppen signaliserer at den trenger ro, sier Almås.
Han mener svarene synliggjør behovet for at kommunene prioriterer å holde oppe tilstrekkelig kapasitet i landbruksvikarordningen.

– Samtidig er det viktig at bonden etablerer reserveløsninger selv, enten ved å sikre at en bestemt person kan steppe inn, eller ved å gå sammen med flere i en ring der man blir avløsere for hverandre.

Sjelden til helsesjekk

Undersøkelsen viser også at bøndenes vaner er svært varierende når det gjelder å gå til legen for en helsesjekk.

– Syv av ti oppgir at de er hos legen oftere enn hvert tredje år, men bare tre av ti går til sjekk årlig, sier Ane Wiig Syvertsen.
De øvrige lar det gå enda lengre tid mellom hvert legebesøk.

– Hele denne gruppen, som utgjør drøyt 30 prosent av bøndene, burde nok legge mer vekt på å følge opp egen helse. Én av ti oppgir til og med at de aldri går til legesjekk. De bør ta grep ganske omgående, og bestille tid hos fastlegen.
(Pressemelding fra Landkredit Forsikring)

Powered by Labrador CMS