Fiskerne er mindre syke enn befolkningen for øvrig. (Foto: Halvard Aasjord, SINTEF Ocean)
Fiskerne er mindre syke enn befolkningen for øvrig. (Foto: Halvard Aasjord, SINTEF Ocean)

Fiskerne har tøff jobb, men god helse

De stortrives i jobben, sliter ikke med hodepine og blir ikke forkjøla. Fiskerne er friskere enn folk flest, men er utsatt for muskel- og skjelettplager.

Publisert

Fiskerne står for en stor del av verdiskapningen i Norge. Å kartlegge fiskernes helse, er derfor ikke bare av betydning for den enkelte fisker, men også for samfunnet vårt, skriver gemini.no.

– Nå vet vi mer om fiskernes helse enn noen gang før, sier Trine Thorvaldsen, forsker i SINTEF Ocean AS.

På oppdrag fra Norges Forskningsråd har SINTEF, i samarbeid med Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN), hentet inn kunnskap om fiskernes helse, sykefravær og årsaker.

Hun forteller at det de siste tiårene har vært fokus på å forebygge ulykker, men at det ikke siden 1980-tallet har vært forsket på sammenhengen mellom fiskernes helse og arbeidsmiljø.

99 prosent trives i yrket

– Fiskerne er ikke borte fra jobb på grunn av en forkjølelse eller hodepine. Nesten alt fraværet til fiskerne er yrkesrelatert, og da dreier det seg ofte om muskel- og skjelettplager. På tross av at de har et yrke med relativ høy risiko for ulykker og stor fysisk belastning, er de mindre syke enn befolkningen generelt, sier Thorvaldsen, og tilføyer:

– I tillegg svarer hele 99 prosent av fiskerne at de ofte eller alltid trives på jobben.

Likevel – noen utfordringer er det også for yrkesutøverne til havs.

Arbeidsrelaterte skader

Hoveddelen av sykefraværet de har skyldes arbeidsrelaterte skader, og her er kystfiskerne ekstra utsatt, antakelig både på grunn av akutte skader og fysisk belastning med blant annet med tunge løft. Ugunstig arbeidssituasjon gir mange fiskere muskel- og skjelettplager. Dette er den vanligste årsaken til sykefravær hos fiskere, og også deres største kilde til bekymring.

Mer jobbrotasjon og bedre støybeskyttelse

Siden fiskernes sykefravær i all hovedsak er knyttet til arbeid, betyr det at også løsningen for å få ned sykefraværet ligger på arbeidsplassen.

– Nå som vi har kunnskap om utfordringene er det lettere å sette inn tiltak. Skal vi gjøre noe for å redusere plager, skader, sykefravær og frafall er det mye å hente på å redusere belastningen, sier Thorvaldsen.

Hun forteller at både Sjøfartsdirektoratet og Norges Fiskerlag, som er en av fag- og næringsorganisasjon for norske yrkesfiskere, er svært interessert i rapportene forskerne har utarbeidet, og ønsker å jobbe for at fiskerne skal ha en så bra arbeidssituasjon som mulig.

– I tillegg til tiltak næringen kan gjøre selv, kan vi som jobber med å utvikle produkter til industrien fokusere enda mer på teknologi som avhjelper tunge løft og andre fysiske belastninger, sier forsker Trine Thorvaldsen og tilføyer:

– Fisket langs kysten har vært avgjørende for å bygge nasjonen Norge, og å ivareta fiskernes helse og sikkerhet er en god investering for å sikre denne næringen en lang og god framtid.

Du kan lese mer om fiskernes helse og arbeidsmiljø på gemini.no.

Rapporten kan du også lese her.

(gemini.no)

Powered by Labrador CMS