(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Kjemi gjør fortsatt arbeidsfolk syke

Over 20 prosent av henvendelsene til de arbeidsmedisinske klinikker dreier seg om kjemi. Det er spesielt hud, luftveis- og kreftsykdommer som danskene kommer med.

Publisert

Når det er mistanke om at en sykdom skyldes arbeidet, blir du henvist til de arbeidsmedisinske klinikkene i Danmark, skriver mitarbejdsmiljø.dk.

En fjerdedel handler om kjemi

Av de omkring 10 000 henvendelsene klinikkene får i året, handler 20-25 prosent om kjemi. Det anslår de arbeidsmedisinske klinikkene ifølge en rundspørring, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har foretatt.

Hudlidelser en utfordring

– Kjemi berører fremdeles medarbeidere på danske arbeidsplasser, og forebyggingspotensialet er høyt. For eksempel har vi ikke klart å knekke kurven for arbeidsbetingede hudlidelser, sier Ole Carstensen, leder for Dansk Selskab for Arbeids- og Miljømedicin og overlege på Arbeidsmedicinsk Klinik i Herning.

På Arbeidsmedicinsk Klinik i Herning har det de siste fire årene vært en økning i antallet henvendelser om arbeidsbetinget kreft, og siden 2008/2009 har det blitt registrert en økning i antallet hudproblemer. Arbeidsmedisinerne ser likevel ikke de samme alvorlige forgiftningene som for 25 år siden, forklarer Carstensen.

Bredt spekter av sykdommer

– Når folk kommer til klinikkene, handler det spesielt om hud, luftveier eller kreft, men vi har også gravide som vil ha råd om det er trygt å bli værende i jobben, sier han.

Arbeidsmedicin – Aarhus Universitetshospital er det også primært hudlidelser, kreft og luftveissykdommer som dominerer, forteller Henrik Kolstad, professor og arbeidsmedisiner.

– Vi møter et bredt spekter av sykdommer som kan skyldes kjemiske påvirkninger. Det kan være astma, eksem, allergi, kroniske lungesykdommer som KOLS og lungefibrose, eller kreftformer som især lunge- og hudkreft, men også blære- og blodkreft, sier han og tilføyer:

– Vi ser også pasienter med sykehistorier som tyder på en kjemisk årsak i arbeidsmiljøet, men hvor det er begrenset vitenskapelig dokumentasjon. Det inspirerer til vitenskapelige undersøkelser. Vi undersøker nå om innånding av kvartsstøv kan forårsake leddgikt og andre giktsykdommer.

Stabile tall i 30 år

Henrik Kolstad har arbeidet som arbeidsmedisiner i 30 år og opplever at antallet henvendelser om kjemiske påvirkninger i arbeidet har ligget noenlunde stabilt gjennom den perioden.

– Fra min hverdag er det ikke noe som tyder på at det kommer færre pasienter med kjemiske arbeidsmiljøproblemer. Kjemi er langt fra fortid. Pasientene kommer fra mange forskjellige bransjer og fag, eksempelvis plast- eller metallindustrien og helsesektoren, og det er både pasienter med korte, mellomlange og lange utdannelser, sier han.

(mitarbejdsmiljø.dk)

Powered by Labrador CMS