Siw Lilly Osmundsen (Foto: NAKOS)
Siw Lilly Osmundsen (Foto: NAKOS)

Synliggjør hjertestarteren din

– Registrer hjertestarteren din i hjertestarterregisteret. Gjør den tilgjengelig for alle, helst i et varmeskap utendørs. Da synliggjør du den for landets 113-sentraler.

Publisert

Dette sier Siw Lilly Osmundsen, leder for hjertestarterregisteret www.113.no.

– Dersom alle bedrifter og virksomheter som har gått til anskaffelse av hjertestartere registrerer dem hos oss, synliggjør de dem samtidig for alle landets 113-sentraler, understreker hun.

Enkel prosedyre

– Det er enkelt å registrere en hjertestarter, både en eksisterende og en nyinnkjøpt. Du går bare inn på nettsiden www.113.no, der finner du knappen for registrering, og så følger du instruksjonene videre. Har du flere hjertestartere i bedriften, er det viktig å registrere alle.

– Hvorfor er det viktig å registrere hjertestarterne?

– Det er viktig fordi de fleste hjertestansene skjer hjemme, og ofte på tider av døgnet da mange butikker, bedrifter og andre virksomheter er stengt. Da er hjertestarterne deres utilgjengelige.

– Dersom vi får opp flere hjertestartere i oppvarmede skap utendørs, for eksempel utenfor bedrifter og butikker, vil disse være lettere tilgjengelige for allmennheten, sier Osmundsen.

6000 hjertestartere registrert

Pr. i dag er ca. 6000 hjertestartere registrert i www.113.no, som er et offentlig register opprettet i april 2017.

– Har dere mulighet til å kontrollere status og vedlikehold av hjertestarterne?

– Ja, vi sender ut en påminnelse til eierne hver sjette måned. Vi ber dem sjekke batteriene og at ikke starteren er skadet på noen måte. Vi sender også ut e-post for å minne dem på at de må skifte elektroder.

AMK-sentralene

– Det er først og fremst AMK-sentralene (113-sentralene) rundt om i landet som er målgruppen for www.113.no. AMK-sentralene kan i akutte situasjoner gå inn på nettsiden og finne ut på kartet hvor nærmeste hjertestarter er utplassert.

Synliggjør og registrer hjertestarteren din i www.113.no. (Foto: Jan Tveita)
Synliggjør og registrer hjertestarteren din i www.113.no. (Foto: Jan Tveita)

– Ved å aktivere allerede utplasserte hjertestartere i registeret, og dermed gjøre dem synlige på kartet til AMK, vil du raskere kunne gi første defibrillering (støt), noe som igjen kan øke overlevelsesmuligheten for pasienter med hjertestans. Denne informasjonen kan formidles videre til eventuelle livreddere. Ambulansen har også egne defibrillatorer i bilen.

– Alle landets 16 AMK-sentraler bruker registeret i dag, opplyser Osmundsen, og tilføyer at det er ikke mange som rekker å løpe for å hente en hjertestarter før ambulansen er på plass i en akutt situasjon.

Les mer om førstehjelp og hjertestartere i det nye HMS-magasinet som er ute nå!

Powered by Labrador CMS