Machokultur skaper ulykkesrisiko. (Illustrasjonsfoto:Jan Tveita)
Machokultur skaper ulykkesrisiko. (Illustrasjonsfoto:Jan Tveita)

Machokultur øker ulykkesrisikoen

Machokultur på mange mannsdominerte arbeidsplasser fører til at det tas unødvendig risiko med den følgen at faren for ulykker øker. Flere kvinner i byggebransjen kan endre kulturen og redusere ulykkestallet, mener det svenske Arbetsmiljöverket.

Publisert

Ni av ti som dør på jobb er menn. At det er betydelig flere menn som arbeider i de mest ulykkesbelastede bransjene bygg, transport og jord- og skogbruk, er en åpenbar grunn. Like innlysende er det at du blir utsatt for større farer dersom du jobber på et bygg enn på et kontor, skriver Du&Jobbet.

Vil ikke vise svakhet

Men også maskuline normer og en machokultur på mange mannsdominerte arbeidsplasser øker ulykkesrisikoen. Det kan dreie seg om at man ikke vil vise svakhet eller viser en uvilje mot å rapportere sikkerhetsbrudd. Slike holdninger videreføres til andre på arbeidsplassen, og fra en generasjon til neste, ifølge Arbetsmiljöverket.

– I mange mannsdominerte bransjer lever det ennå en industriarbeidertradisjon der fysisk styrke, utholdenhet og evne til å tåle smerte betraktes som viktige verdier, sier tilsynssjef Pia Zätterström i Arbetsmiljöverket.

En motkultur er nødvendig

Kvinneunderskuddet i disse bransjene fører til at det mangler en motkultur som kan bryte den maskulint dominerte kulturen på arbeidsplassen. Denne kan til og med skape et gruppepress, nærmest en konkurranse om å ta lett på sikkerhetsforskrifter, noe som øker ulykkesrisikoen.

– Hadde flere kvinner, for eksempel i byggebransjen, redusert ulykkestallet?

– Ja, det tror jeg. Vi måtte utforme arbeidsplassene slik at kvinner vil jobbe der. På denne måten hadde vi fremmet en annen kultur, sier Zätterström.

Ikke bare arbeidsgivers ansvar

Hovedansvaret for å bryte med en slik risikokultur ligger hos arbeidsgiverne. Og mange arbeidsgivere arbeider for å komme machokulturen til livs.

Utfordringene er å nå lengst ut i kjeden, ut i det praktiske arbeidet, mener Zätterström. Her må alle bidra med sitt, fra enkeltindivider til arbeidsgivere, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner.

Maskuline normer sammen med høye produksjonskrav er heller ikke en god kombinasjon. Ubevisst driver dette fram ulykkesfaren.

– Hvis trykket er høyt, er det større risiko for at man hopper over sikkerhetsregler og tar snarveier.

(duochjobbet.se)

Powered by Labrador CMS