Byggenæringen lanserte i 2008 "Visualisering av god HMS" for å forebygge ulykker på byggeplassen. (Foto: Jan Tveita)
Byggenæringen lanserte i 2008 "Visualisering av god HMS" for å forebygge ulykker på byggeplassen. (Foto: Jan Tveita)

Lær av uønskede hendelser

Vi kaller det en uønsket hendelse når det skjer noe som kunne ha ført til en ulykke eller en skade, men som likevel ender godt.

Publisert

Det kan for eksempel være en tung gjenstand som faller ned, men som ikke treffer noen på arbeidsplassen. Selv om det går bra og det ikke oppstår noen skader, er det likevel viktig å ta uønskede hendelser på alvor. Dette er et signal om at det kan skje noe langt mer alvorlig neste gang, og at man må gjøre noe for å forebygge det.

Når ulykken skjer, har det vanligvis oppstått flere uønskede hendelser på arbeidsplassen allerede. Som oftest er det de samme årsakene som ligger bak, og hendelsesforløpet et nesten det samme. Kanskje bør du flytte den tunge gjenstanden ned til et lavere nivå for å redusere risikoen.

Psykososiale årsaker

Det er ikke bare fysiske faktorer som kan resultere i uønskede hendelser. Også psykososiale faktorer som stress, konflikter eller mobbing kan føre til uønskede hendelser som også kan føre til skade og ulykker.

Rapporter alltid

Uønskede hendelser skal alltid rapporteres til arbeidsgiver, fordi det er en effektiv måte å avdekke risiko på arbeidsplassen på. Derfor er det viktig å skape gode holdninger til uønskede hendelser, slik at man våger å rapportere om hva som har skjedd, selv om det er du selv som har forårsaket hendelsen. Hensikten med å rapportere er ikke å kritisere eller utpeke en syndebukk, men å oppdage de risikoene som kan føre til ulykker og skader.

Lag rutiner for rapportering

For å fange opp uønskede hendelser på arbeidsplassen, må arbeidsgiveren lage rutiner for rapportering. Helst skal det være så enkelt at du ikke kvier deg for å rapportere. Alvorlige hendelser skal anmeldes til Arbeidstilsynet. Alvorlige hendelser er slike som kunne ha ført til alvorlige ulykker, for eksempel et bygningsstillas som raser overende eller en eksplosjon i et tomt lokale.

(Kilde:arbetsmiljoupplysningen.se)

Powered by Labrador CMS