En av tre seniorer vil vike plass og slippe de unge til på arbeidsmarkedet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
En av tre seniorer vil vike plass og slippe de unge til på arbeidsmarkedet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Tøffere arbeidsmarked for seniorene

En av tre arbeidstakere over 60 år sier de vil gå av med pensjon for å slippe de unge til, og bare en fjerdedel sier det er sannsynlig at de vil stå i arbeid fram til fylte 72 år. Den positive trenden med at arbeidstakerne ønsker å jobbe stadig lenger, har nå stagnert.

Publisert

Dette går fram av Norsk Seniorpolitisk Barometer 2016, som nylig ble publisert. Til tross for at seniorene både gleder seg mer til å gå på jobb og føler de presterer godt, har andelen som mener at eldre arbeidstakere bør kunne sies opp før yngre når en bedrift skal nedbemanne, økt fra 23 prosent i 2014 til 29 prosent i år.

Misforstått generasjonssolidaritet

– Endringene i norsk økonomi og de mange nedbemanningsprosessene, der blant annet tidligpensjon brukes som virkemiddel, kan ha påvirket seniorenes syn på å jobbe lenger. Det er misforstått generasjonssolidaritet. Økt yrkesaktivitet blant eldre er helt nødvendig for å sikre velferden fremover. Det er et faktum at de som forsvinner ut av arbeidslivet etter fylte 60 år, i mindre grad kommer tilbake i jobb. Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten øker mest for de over 60 år (14 prosent økning på ett år) sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP).

Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved at eldre fortsetter ett år lenger i arbeid, tilsvarer ca. 30 000 årsverk og ca. 30 milliarder kroner i økt verdiskaping.

Positive til å jobbe

Arbeidstakere sier de vil gå av med pensjon når de er 66,1 år. Dette er en økning på over fire år siden 2006. Undersøkelsen viser også at eldre arbeidstakere både gleder seg mer til å gå på jobben enn andre arbeidstakere, og de føler i større grad at de mestrer arbeidsoppgavene sine. Både arbeidstakerne og lederne er positive til de eldre arbeidstakerne. Hele åtte av ti mener at de over 60 år har minst like gode arbeidsprestasjoner som de under 60 år.

Friskere seniorer

– Dagens eldre er friskere og mestrer jobben sin godt. Det er derfor et paradoks at det ikke er flere seniorer som sier at de vil fortsette å jobbe etter at de har fått rett til pensjon nå, enn da pensjonsreformen ble innført. Målet var jo nettopp å få folk til å stå lenger i arbeid. Det betyr at det trengs forsterket innsats dersom vi skal nå målet om at folk skal jobbe lengre, sier Østerud.

Du kan lese hele undersøkelsen her.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS