Seniorer i finans går av med pensjon tidlig. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Seniorer i finans går av med pensjon tidlig. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Seniorene i finans går av for tidlig

Verdifulle ansatte i finansnæringen går av med pensjon tidlig. Nå vil partene få seniorene til å jobbe lenger.

Publisert

Interne aldersgrenser har økt, seniorer trives og behersker ny teknologi, melder seniorpolitikk.no. Likevel går verdifulle ansatte i finansnæringen av med pensjon tidlig, eller forsvinner ut med sluttpakker. Det viser en ny rapport bestilt av Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk. Rapporten er skrevet av Proba Samfunnsanalyse.

Flink med seniorpolitikk

Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk mener ansatte i finansnæringen går av med pensjon for tidlig.

– Bransjen har vært flink med egen seniorpolitikk. De har økt interne aldersgrenser, og lagt til rette for å være i jobb lenge. Likevel ser vi at avgangsalderen er for lav, og at bruken av sluttpakker ved nedbemanning er høy, sier Østerud.

– Selv med fortsatt sterk nedbemanning vil finansnæringen i fremtiden ha betydelig behov for nyrekruttering. Dette behovet kan reduseres dersom man lykkes med å øke avgangsalderen i bransjen, sier hun, og legger til at økt avgangsalder gir betydelig verdiskapning.

– Må tenke nytt

Rapporten viser at flertallet av virksomhetene har innført tiltak som støtter eldre ansatte som ønsker å forlenge karrieren, og de fleste har endret bedriftsintern aldersgrense til 70 år. Likevel er gjennomsnittlig avgangsalder på bare 64 år, noe som er lavere enn i arbeidslivet for øvrig og lavere enn bedriftene og tillitsvalgte selv mener er ideelt, kommer det fram i rapporten.

Ønsker mer fritid

- Rapporten «Seniorer i finansnæringen» bekrefter at majoriteten av bank og forsikringsselskaper har en seniorpolitikk med tiltak for å beholde eldre arbeidstakere i jobb, men spørsmålet er om vi bruker de rette virkemidlene. Nå når vi har fått mer fakta på bordet, bør vi også benytte muligheten til å tenke nytt rundt seniorpolitikken, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

De ansatte pensjonerer seg primært fordi de ønsker mer fritid, ifølge rapporten. I tillegg fremskyndes avgangen av nedbemanninger, fremkommer det.

– De ansatte har et ansvar

Leder i Finansforbundet, Pål Adrian Hellman, mener også de ansatte har et ansvar for å gjøre seg relevante og øke egen kompetanse. Tillitsvalgte og personalledelse sier i rapporten at seniorene i noe mindre grad selv tar initiativ til kompetanseheving eller endring av arbeidsoppgaver.

– Det er viktig at virksomhetene setter inn tiltak, men vi og de ansatte må også ta initiativ til kompetansehevingstiltak, og politikk som bidrar til, og belønner de som står i jobb lenge.

(seniorpolitikk.no)

Powered by Labrador CMS