(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Legene står lengst i jobb

Andelen fastleger og overleger over 67 år er nesten tre prosentpoeng høyere enn resten av arbeidsstyrken, ifølge rapport fra Helsedirektoratet.

Publisert

En rapport fra Helsedirektoratet, «Leger i primær- og spesialisthelsetjenesten», viser utviklingen for leger i primær- og spesialisthelsetjenesten etter avviklingen av kvotefordelingen av legestillinger, melder Dagens Medisin på sine nettsider. Fra 2013 har rapporten kommet en gang i året, der siste rapport ble publisert før jul i 2016.

Over fire prosent over 67 år

Av rapporten går det fram at gjennomsnittsalderen for fastlegene samlet sett og gruppen av fastleger i alderen 55-66 år har ligget stabilt siden 2013. Aldersgruppen 67 år og eldre utgjør rundt 4,7 prosent av fastlegene og 4,5 prosent av overlegene i spesialisthelsetjenesten. Dette er høyere for tilsvarende tall for hele den norske arbeidsstyrken, der bare 1,8 prosent av var i denne aldersgruppen.

– Dette indikerer at leger står lenger i jobb enn andre arbeidstakere, heter det i rapporten.

Økende kvinneandel

Kvinneandelen øker tydelig i legeyrket. Siste rapport fra Helsedirektoratet viser at det fortsatt er en økning i andelen kvinnelige fastleger. I første kvartal i 2016 var andelen 41 prosent, mens av leger i spesialisering utgjør kvinnene 60 prosent. Samtidig er omtrent 40 prosent av overlegene kvinner.

– Det betyr at det etter hvert vil bli en overvekt av kvinner blant ferdige spesialister og overleger. Det forventes en ytterligere økning i kvinneandelen basert på kjønnsfordeling på medisinstudiet og nyutdannede leger, skriver Helsedirektoratet i rapporten.

Av ansatte turnusleger våren 2015 var 59 prosent kvinner, altså tilnærmet likt kvinneandelen for leger i spesialisering.

(Dagens medisin)

Powered by Labrador CMS