(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Eldre arbeidstakere skvises ut av arbeidslivet

Arbeidsledigheten øker mest for de over 60 år. Økningen er på nesten 30 prosent siden 2014. Veksten i arbeidsledigheten blant unge i samme periode er på under fem prosent.

Publisert

Dersom personer i alderen 58-62 år reduserer sin arbeidsdeltakelse som følge av denne utviklingen, kan dette tilsvare 30 000 tapte årsverk og et verditap for samfunnet på 16 milliarder kroner, viser en ny rapport fra Senter for Seniorpolitikk.

Sluttpakker lokker

– Senter for seniorpolitikk vil advare mot å bruke omstilling til å fase seniorene ut av arbeidslivet. Det vil bryte fullstendig med det politiske målet for pensjonsreformen, som er å sikre at folk står lenger i arbeid. Sluttpakker brukes gjerne for å få smidige nedbemanningsprosesser. For seniorer er det ofte vanskeligere enn de tror å få en ny jobb etter at de har tatt imot en sluttpakke. En sluttpakke kan for de eldste arbeidstakerne bety at de fases ut av arbeidslivet for tidlig, sier direktør Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk.

Gode og dårlige sluttpakker

Rapporten viser eksempler på gode og dårlige sluttpakker. I de mest gunstige eksemplene kan sluttpakkene kompensere for over seks årslønner. I motsatt tilfelle vil en minimalistisk sluttpakke kunne innebære et økonomisk tap tilsvarende flere årslønner for en arbeidstaker. Viktige parametere som påvirker konsekvensene av en sluttpakke for den enkelte og for virksomheten, er sannsynligheten for at arbeidstaker forlater arbeidslivet, alder, lønnsnivå og pensjonsopptjening. Eksemplene i rapporten viser at hver enkelt arbeidstaker bør gjøre en grundig vurdering av om det vil være lønnsomt å akseptere en sluttpakke.

Advarer mot nedbemanning på autopilot

For samfunnet er det en dyr løsning å sluse seniorene for tidlig ut av arbeidslivet. Norsk arbeidsliv trenger både den kompetansen og den arbeidskraften som seniorene representerer. Å la de eldste gå er kanskje en enkel løsning, men det er en kortsiktig løsning. Mens yngre arbeidssøkere oftest finner en ny jobb ganske raskt, står seniorene lenger uten jobb, og arbeidssøkere over 55 år er ikke veldig populære hos dem som rekrutterer.

– Vi vil oppfordre ledere og HR-avdelinger i disse omstillingstider om ikke å nedbemanne seniorer på autopilot. Virksomhetene er best tjent med å la kompetanse stå i sentrum, ikke alder. Arbeidsmotivasjon og arbeidsprestasjon er veldig individuelt, og stort sett uavhengig av alder.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS