Arbeidshukommelsen forblir intakt langt opp i årene. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
Arbeidshukommelsen forblir intakt langt opp i årene. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Bra for helsa å jobbe lenge

Det er bra for helsa å fortsette å jobbe langt opp i årene. Høy alder er ikke nødvendigvis noe hinder for å fortsette å arbeide.

Publisert

Dette konstaterer en forskergruppe som på oppdrag av det svenske Arbetsmiljöverket har laget en kunnskapsoversikt om eldre i arbeidslivet, skriver arbetsliv.se.

– Arbeid er bra for helsa. Det gir mening, strukturerer tiden, gir status og identitet. Dessuten oppmuntrer det til aktivitet og kreativitet, sier Eva Vingård, professor i arbeids- og miljømedisin.

Forutsetter gode arbeidsforhold

Men for at det skal være mulig å fortsette å jobbe, må arbeidsforholdene være gode. Arbeid som er fysisk tungt, kan være et hinder selv om det har skjedd mye på dette området med tanke på å redusere skadelig belastning. Mentalt krevende arbeid ser derimot ikke Vingård som noe hinder.

Arbeidshukommelsen god

– Kognitive evner endrer seg ikke nevneverdig opp til 70-årsalderen. Arbeidshukommelsen er ganske intakt. Det episodiske minnet som fører til at vi glemmer navnet på en skuespiller, reduseres med alderen. Men det gjør ikke så mye, man kommer på navnet etter en stund.

Den lange arbeidslivserfaringen som eldre har samlet, er uvurderlig, mener Vingård. Så lenge du ikke har blitt ekspert på et område som ikke lenger er etterspurt.

Egne holdninger viktig

Negative holdninger til eldre arbeidskraft er det som ofte hindrer et langt arbeidsliv. De to amerikanske presidentkandidatene er begge i 70-årsalderen.

– De hadde vært utstøtt fra svensk arbeidsliv for lenge siden, sier Varberg. Din egen innstilling, den såkalte psykologiske aldringen, har også betydning.

– Den holdningen du har til din egen aldring spiller en stor rolle. Dersom du tenker: Dette klarer jeg ikke, jeg kan ikke lære meg noe nytt, så preger dette også arbeidsgiverens holdninger.

(arbetsliv.se)

Powered by Labrador CMS