(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Bedre helse som pensjonist enn yrkesaktiv

Eldre som er blitt pensjonister, sier at de har fått bedre psykisk helse og er mer i fysisk aktivitet enn da de var i jobb.

Publisert

Det viser en norsk undersøkelse som nylig er publisert i Journal of Aging Health. Studien omfatter data fra 546 personer som i 2002 var yrkesaktive og mellom 57 og 66 år, skriver Dagens Medisin på nett.
Fem år senere var 49 prosent blitt pensjonister. Målet med studien var å se på eventuelle forskjeller i helse og helseatferd hos yrkesaktive eldre og hos pensjonister.

Signifikante forskjeller

Rapportering gjennom telefonintervju og spørreskjema avdekket at pensjonister hadde bedre psykisk helse, opplevde i mindre grad enn de som fortsatt var yrkesaktive svekkelse av mental helse, var mer fysisk aktive og hadde gått ned i vekt. Alle forskjellene var statistisk signifikante.
På den negative siden hadde noen økt inntaket av alkohol etter at de ble pensjonister, mens det samtidig var en gruppe som drakk mindre etter at de sluttet å jobbe.

Forsker ble overrasket

– Jeg synes det var litt overraskende at den psykiske helsen blir bedre for pensjonister, sett i lys av at vi er veldig innstilt på at det skal være bra for eldre å jobbe, sier førsteforfatter Astri Syse til Dagens Medisin.
Syse, som er utdannet fysioterapeut og ansatt som forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB), understreker imidlertid at studien ikke kan fastslå en direkte årsakssammenheng mellom bedre helse og det å bli pensjonist.

Frafall

– Hvor representative er funnene deres?

– Det er vanskelig å vite. SSB har valgt ut deltakere fra store og små kommuner i alle landsdeler, og disse skal være representative for den norske befolkningen. Men selv om svarprosenten er høy, rundt 70 prosent for telefonintervju og cirka 75 prosent for spørreskjema, var det større frafall hos eldre med dårlig helse, lav utdanning og hos dem med høyest alder, svarer Syse.
Hun forteller at personer som ble uførepensjonert i løpet av oppfølgingstiden på fem år er utelatt.
– Vi har også sett om det var forskjell på de som frivillig ble pensjonister og de som opplevde å bli tvunget ut i pensjon, men fant ingen signifikante forskjeller mellom disse to gruppene. Det var heller ingen stor forskjell i helse mellom dem som hadde tunge og mindre tunge jobber, bemerker Syse.

– Fant dere noen kjønnsforskjeller?

– Nei, i veldig liten grad. Og vi fant ingen endring i røyking og heller ikke særlig forskjell i medisinbruk.

Kan bli dyrt

– Deltakerne ble intervjuet siste gang i 2007. Er det grunn til å tro at resultatene av undersøkelsen ville vært annerledes hvis den var gjennomført i år?

– Nei, jeg tenker tvert imot, arbeidslivet har ikke blitt noe enklere. Så hvis de som gikk av i 2007 fikk bedre tid til å ta vare på seg selv, er det ingen grunn til å tro at dette vil være noe annerledes i 2016, mener Syse og legger til:
– Det er fint at folk står lenge i jobb, men hvis det ikke er helsefremmende, kan det bli samfunnsmessig dyrt. Jeg tror det er viktig å legge til rette for at eldre tar godt vare på egen helse, og dette kan ikke bare være individets ansvar, understreker Syse.

(Dagens Medisin)

Powered by Labrador CMS