(Foto: Jan Tveita)
(Foto: Jan Tveita)

Fem gode råd til seniorer i fysisk harde jobber

Jo flere år med fysisk anstrengende arbeid og tunge løft i arbeidslivet, desto større er risikoen for langvarig sykefravær og førtidspensjon. Derfor trenger ansatte i slike jobber støtte til god helse i seniorårene.

Publisert

Dette viser ny dansk forskning, skriver det danske nettstedet mitarbejdsmiljo.dk. Nettsiden foreslår fem gode råd til arbeidsplasser med seniorer.

  1. Sett inn tiltak tidlig. Hvis man har høye arbeidsbelastninger gjennom hele livet, øker det risikoen for at man må forlate arbeidslivet for tidlig. Selv om man retter oppmerksomheten mot de eldre medarbeiderne, må man ikke glemme de unge. De blir også seniorer en dag.
  2. Ha et våkent øye for medarbeidernes funksjonsevne og eventuelle plager. Pass på hva de kan klare fysisk uten å bli overbelastet.
  3. Reduser det harde arbeidet. Minimer det unødvendige fysiske arbeidet. Ta for eksempel i bruk tekniske hjelpemidler, organiser arbeidet annerledes eller la arbeidsoppgavene rotere.
  4. Gi de ansatte innflytelse på arbeidsoppgavene. Studier viser at fysisk harde belastninger kan støte oss ut av arbeidslivet, men at det delvis kan motvirkes av at man har kontroll over arbeidet sitt. For eksempel hvis du er med på å bestemme at man kan utføre oppgavene på en annen måte.
  5. Oppdater deg fortløpende på andre praktiske løsninger. Ta utgangspunkt i egen arbeidsplass og se med jevne mellomrom på hvordan dere kan sette inn tiltak med tanke på tidlig forebygging, håndtering av belastningslidelser og nedsatt funksjonsevne. Arbeidsplasser er forskjellige, og arbeidsmetoder kan endre seg.

(mitarbejdsmiljo.dk)

Powered by Labrador CMS