Når du puster gjennom et munnbind eller en maske, blir denne fuktigere. Det kan føre til at den ikke gir beskyttelse mot avdamp fra rengjøringsmidlene du bruker.
Når du puster gjennom et munnbind eller en maske, blir denne fuktigere. Det kan føre til at den ikke gir beskyttelse mot avdamp fra rengjøringsmidlene du bruker.

Hvilke masker beskytter best?

Det er ikke gitt at en maske som beskytter mot koronavirus også beskytter mot desinfeksjonsmidler i gassform.

Publisert

Tja til munnbind

Selv om en av tre nordmenn stiller seg positiv til å bruke munnbind i Norge, svarer enda flere at de er negative, viser en undersøkelse.

– Grovt sett kan man si at Norge sier tja til munnbind, og at folk fordeler seg ganske likt i tre grupper mellom å være positiv, nøytral og negativ, men hvor litt flere er negative, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS. 37 prosent er negative, mens 31prosent svarer hverken eller, viser meningsmålingen fra Opinions Norsk koronamonitor.

(NTB)

Forskere ved Cockrell School of Engineering (University of Texas, USA) har som mål å minimere renholderes eksponering for skadelige kjemiske biprodukter som kan dannes under rengjøringen. Det skriver det svenske renholdsbladet Rent & Facility Nordic.

Spredningen av koronaviruset har medført kraftige tiltak for å desinfisere alt fra kontorbygg til skoler og busser.

Masker avgir fuktighet

Forskerne skriver at det å puste i en maske avgir fuktighet til masken. I kombinasjon med rengjøringsmidler kan dette skape biprodukter som er farligere enn selve rengjøringsmiddelet, sier de. For eksempel kan én eneste dråpe blekemiddel endre maskens funksjon.

Ifølge Pawel Misztal, en av forskerne, er det en vanlig feiloppfatning å anta at enklere masker beskytter bæreren mot både kjemikalier og virus. Han understreker at de fleste masker som kan beskytte mot COVID-19-smitte ikke også gir beskyttelse mot desinfeksjonsmidler i gassform. Derfor er det viktig å ha god ventilasjon i bygningen og å unngå direkte inhalering av dampen fra desinfeksjonsmidlene.

(renholdsnytt.no)