Haukelitunet ved E134 .
Haukelitunet ved E134 .

"Rasteplassene langs riksvegene er tilgjengelige"

Slik svarer Statens vegvesen på kritikken.

Publisert

Leserinnlegg

Dette innlegget er skrevet av Jørn Simonsen, avdelingsdirektør Kontrakt og marked i divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Det er denne avdelingen som har ansvaret for rasteplasser, veitoaletter og døgnhvileplasser langs riksvegene.

Alle rasteplasser og døgnhvileplasser langs riksvegnettet i landet skal som utgangspunkt være tilgjengelige. Når det gjelder rasteplasser, døgnhvileplaser og toalettanlegg lokalisert langs fylkesveger, er dette et ansvar som påhviler den enkelte fylkeskommune.

Toalett med innlagt vann er åpne på de rasteplasser der slike finnes, med forsterket renhold i tråd med anbefalinger/føringer fra sentrale helsemyndigheter. Disse er også åpne om natten, noe som også gjelder toalettanlegget, som omtales i nettsak i HMS-magasinet 30.mars.

Smittefare uten vann

Toalett uten innlagt vann er på grunn av smittefare stengt, noe som er kommunisert med flere bransjeaktører innen transportnæringen, og disse har forståelse for løsningen.

Enkelte døgnhvileplasser, som eies og driftes av private kontraktspartnere, valgte sist uke å stenge toalettene etter krav fra lokale helsemyndigheter. Etter dialog med Statens vegvesen med avklaring gitt av sentrale helsemyndigheter om krav til beskyttelse ved renhold av toalettene, samt krav til forsterket renhold, ble de toalettene som var stengt, åpnet igjen.

Døgnhvileplasser

Dette er saken

I en pressemelding publisert 30. mars ber Yrkestransportforbundet (YTF) Statens vegvesen om å innføre tiltak slik at sjåførene som skal holde landet i gang under Korona-situasjonen, slipper å møte stadig flere stengte toaletter langs veiene. – Sjåførene er fortvilet, sier Jan Arne Laberget, leder for YTF logistikk i pressemeldingen.

Flere av døgnhvileplassene, inkludert toalettanleggene, eies og drives av næringsaktører sammen med annen virksomhet, som for eksempel bensinstasjoner og/eller vegkroer. I kontraktene Statens vegvesen har med disse, stilles det krav om at både oppstillingsplasser for tunge kjøretøy og toalettanleggene skal være tilgjengelig 24/7. Med en betydelig reduksjon i trafikk på vegene som den pågående pandemien har ført til, har flere av disse næringsaktørene opplevd en sterk reduksjon i antall kunder. Dette har igjen har ført til permittering av ansatte med påfølgende redusert bemanning. Konsekvensene av dette har ført til at enkelte nattåpne virksomheter har måttet redusere sine åpningstider og stenge om natten.

Gjenåpnet

Dette har i et par tilfeller, der toalettanleggene er integrert i virksomhetens øvrige bygningsmasse, ført til utilgjengelige toalett fra kl. 23:00 til kl. 06:00. Etter dialog mellom Statens vegvesen og de virksomhetene dette gjaldt, er nå også disse toalettanleggene tilgjengelig om natten.

Stor respekt for transportbransjen

Statens vegvesen har stor respekt for den viktige jobben som transportbransjen utfører og setter pris på å få tilbakemeldinger knyttet til hvordan vi på best mulig måte kan sørge for at de får utført sine oppdrag. Tilgjengelighet og renhold av rasteplasser, døgnhvileplasser og toalettanlegg langs landets riksveger har hatt, og vil også i fremtiden ha stort fokus i Statens vegvesen.