(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Trakassering på jobb tema på kvinnedagen

Én av fem i hotell og restaurant og helse og omsorg har opplevd seksuell trakassering på jobb, går det fram av en ny Fafo-rapport. Temaet tas opp på kvinnedagen i dag.

Publisert

Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg. Undersøkelsen viser nedslående resultater.

Én av fem opplever trakassering

Hele 20 prosent av medlemmene innenfor disse to bransjene svarer at de har opplevd seksuell trakassering i forbindelse med jobben i løpet av de siste tre årene. Både fysisk, verbal og ikke-verbal trakassering er vanlig. Variasjonen av hvem som står bak er stor: det er kunder, pasienter, brukere, sjefer og kolleger.

Rammer kvinner mest

Seksuell trakassering i arbeidslivet rammer først og fremst kvinner. Rapporten presenteres når Fafo markerer den internasjonale kvinnedagen med seminaret Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet: Don't grab this pussy. Seminaret holdes onsdag 8. mars, og starter kl 14.00.

Fafo-forskerne Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad legger fram funn fra rapporten, og deretter blir det kommentarer fra blant andre LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Rapporten er forfattet på oppdrag fra LO, og offentliggjøres på seminardagen.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS